Kaavayhdistelmä sivun pääkuva

Kaavayhdistelmä

Kaavayhdistelmä

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 kumosi voimaan tultuaan kaikki aikaisemmat neljä vaihemaakuntakaavaa lukuun ottamatta 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueita. Maakuntakaava 2040 aineistosta ja 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueista on laadittu epävirallinen kaavayhdistelmä. Yhdistelmä on tehty havainnollistamaan voimassa olevaa kaavatilannetta. 

Voimassa olevan kaavayhdistelmän karttapalvelu löytyy täältä. Huomaathan, että teknisistä rajoitteista johtuen kartan ulkoasussa on eroja pdf-karttaan verrattuna.

Yhdistelmäkaava-aineisto ladattavassa muodossa ja rajapintapalveluna löytyy maakuntakaavat.fi -sivuston kautta. 

Epävirallinen yhdistelmäkaavakartta ja merkinnät ja määräykset -dokumentti löytyy alla olevista aineistoista.

 

Heinäveden kunnan maakuntakaava-aineistot löytyvät vielä toistaiseksi Etelä-Savon liiton sivuilta. Heinäveden maakuntakaava tullaan yhteensovittamaan Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 2.vaiheessa. Tavoitteena on käynnistää kaava vuoden 2021 aikana. 

Aineistot

Sivu arviointi ja palaute