RussiaHUB pääkuva

Navigaatiovalikko

RussiaHUB UEF

Itä-Suomen yliopisto

Kahdella kampuksella – Joensuussa ja Kuopiossa – toimiva Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Itä-Suomen yliopisto on tunnistanut neljä maailmanlaajuista haastetta, joihin se etsii ratkaisuja vahvalla perustieteisiin pohjautuvalla tutkimuksella sekä tutkimukseen perustuvalla, tulevaisuuden työelämän haasteisiin vastaavalla koulutuksella. Yliopiston strategian neljä tutkimuksen profiilialuetta ovat: Ikääntyminen, elintavat ja terveys; Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa; Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat; ja Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys. Neljään tiedekuntaan jakautuvassa yliopistossa on yhteensä noin 2 500 työntekijää, 15 500 tutkinto-opiskelijaa ja 15 400 aikuisopiskelijaa.

Venäjään, rajoihin ja liikkuvuuteen liittyvät toiminnot Itä-Suomen yliopistossa

Venäjään, rajoihin ja liikkuvuuteen liittyvällä tutkimuksella ja koulutuksella sekä asiantuntijapalveluilla on pitkät perinteet Itä-Suomen yliopistossa. Niissä haetaan tieteidenvälisiä ratkaisuja yliopiston strategian Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat teemakokonaisuuteen. Erityisen vahvaa osaamisaluetta kokonaisuudessa ovat tieteidenvälinen Venäjä-tutkimus, ylirajaisen muuttoliikkeen tutkimus, kieli- ja kulttuurikontaktien tutkimus ja tieteidenvälinen rajatutkimus. Vahvuuksiamme ovat myös hanketoiminnan asiantuntemus, laajat verkostot ja taito toimia venäjän kielellä sekä Venäjä-osaamiseen liittyvä täydennyskoulutus.

Konkreettisella tasolla Itä-Suomen yliopiston palveluita ovat:

  • Venäjän kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvää perus-, jatko- ja täydennyskoulutus
  • tilaustutkimukset ja -selvitykset
  • maailmanlaajuiset Venäjä-verkostot
  • asiantuntijaluennot, seminaarit ja konferenssit
  • hankeyhteistyö (suunnittelu, toteutus, hallinnointi, kumppanuus)
  • maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen (suomen kieli- ja kulttuuriosaaminen, osaamisen tunnistaminen, työelämätaidot, työyhteisövalmennus)

Yhteyshenkilöt:

Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA

Joni Virkkunen, tutkimuspäällikkö
joni.virkkunen@uef.fi
050 442 4469

Jatkuvan oppimisen keskus

Sanna Iskanius, koulutusjohtaja
sanna.iskanius@uef.fi
050 382 3801

 

Itä-Suomen yliopiston logo

RussiaHUB linkkilista UEF

Sivu arviointi ja palaute