Ilmasto ja energia pääkuva

Navigaatiovalikko

Ilmasto- ja energiaohjelma

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 lausunnoilla

Pohjois-Karjalassa halutaan olla eturintamassa tuottamassa ja käyttämässä uusiutuvia energianlähteitä ja luonnonvaroja resurssiviisaasti. Maakuntastrategiassa ja maakuntaohjelmassa on linjattu tavoitteeksi, että luovumme fossiilisista polttoaineista. Tavoitteena on siirtyä fossiilisesta öljystä vapaaseen maakuntaan vuoteen 2040 mennessä (Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040).

Tähän työhön kuuluu olennaisena osana maakunnan ilmasto- ja energiaohjelma 2030. Ohjelma linkittyy älykkään erikoistumisen ytimen muodostaviin osaamiskokonaisuuksiin, jotka ovat Metsäbiotalouden uudet ratkaisut sekä Teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina. Ohjelmalla on vahva kytkös maakuntaohjelman läpileikkaaviin teemoihin liittyen resurssiviisauteen ja uusiutuviin energialähteisiin. Näiden toteutuminen edellyttää monialaista yhteistyötä.

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta. Osana tätä maakunnan liitto vastaa maakunnan ilmasto- ja energiaohjelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa.

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman (POKAT 2021) toimeenpanosuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen.

Lausunnot

Pyydämme teitä arvioimaan, vastaavatko Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelmassa esitetyt kehittämistavoitteet Pohjois-Karjalan kehittämistarpeisiin vuoteen 2030 mennessä. Kaikki kehittämistavoitteet ovat Ilmasto- ja energiaohjelma 2030-tiedostossa.

Jos palautteenne koskee jotain tiettyä kohtaa luonnoksessa, pyydämme merkitsemään kyseisen kohdan sivunumeron sulkuihin. Yleisluontoiset lausunnot voi merkitä lomakkeen ensimmäiseen kohtaan.

Laadimme palautteista ja lausunnosta yhteenvedon, jossa esitämme myös vastaukset, miten ne on otettu huomioon ja perustelemme tehdyt ratkaisut. Toimitamme vastineet tiedoksi palautteen antajille.

Pyydämme lausunnot viimeistään 11.12.2020 mennessä. Lausunnot voi jättää alla olevan lomakkeen kautta, sähköpostitse kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postilla osoitteeseen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siltakatu 2, 80100 Joensuu.

Ilmasto- ja energiaohjelma linkkilista

Lisätietoja

Sari Pitkänen

Sari Pitkänen

metsä- ja ilmastoasiantuntija
 040 518 6326
sari.pitkanen@pohjois-karjala.fi
Ilmasto- ja energiaohjelma, HINKU-maakunta status sekä metsä- ja ilmastokysymykset.

Sivu arviointi ja palaute