EAKR pääkuva

Navigaatiovalikko

Joustava EU-rahoitus

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma edistää elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia 

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) toimet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin tehtävällä ohjelmanmuutoksella. 

Ohjelman sisältö   

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää tukea EAKR- ja JTF-rahastoista seuraavien toimintalinjojen ja erityistavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin:  

TL 1: Innovatiivinen Suomi (EAKR)  

  • Erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen  
  • Erityistavoite 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi   

TL 2: Hiilineutraali Suomi (EAKR)  

  • Erityistavoite 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  
  • Erityistavoite 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen  

TL 3: Saavutettavampi Suomi (EAKR, käytettävissä vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)  

TL 7: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto  

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman teemaa. 

EAKR-rahoitus kohdennetaan julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen, sekä elinkeinoelämää tukeviin pienimuotoisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin.  

JTF-rahoitus kohdennetaan Pohjois-Karjalan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla mm. julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin. 

Ohjelmaa toteutetaan EURA 2021-tietojärjestelmässä, jossa julkaistaan rahoitushakujen ajankohdat ja teemat. Palvelua käytetään mm. hankehakemusten, maksatushakemusten, seurantatietojen ja loppuraporttien toimittamiseen viranomaisille sekä hankkeisiin liittyvien päätösten vastaanottoon. 

Ohjelmakauden ensimmäiset hankehaut ovat viivästyneet EURA 2021 -järjestelmään liittyvien haasteiden takia. Tämän hetkisen tiedon mukaan EAKR-hankehaut saadaan auki toukokuun aikana. Hakujen avautumisesta tullaan tiedottamaan laajasti.

Tuensaajat

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joita ovat mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Maakuntaliitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

 

Rakennerahasto.fi verkkosivut 

EURA2021 -järjestelmä 

Tutustu jo järjestettyjen infotilaisuuksien materiaaleihin 

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020   

Rakennerahasto-ohjelmakausi 2014–2020 on päättymässä.  

Ohjelmakauden hankkeet voivat jatkua vuoden 2023 loppuun. 

Lisätietoa ohjelmakaudesta www.rakennerahastot.fi -sivulta.

EAKR visualisointi kuvanosto

EAKR tietopalvelu kuvanosto

Lisätietoja

Tuija Astikainen

EU-ohjelmapäällikkö
 040 542 6642
tuija.astikainen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) toimenpiteiden koordinointi, hallinnointi, seuranta, tiedottaminen ja neuvonta, MYR

Tiina Hyvärinen

rahoitusasiantuntija
 050 441 6731
tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
REACT- EU:n hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Rakennerahasto-ohjelman viestintä.

Leena Jämsä

maksatusasiantuntija
 050 452 5220
leena.jamsa@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) maksatuspäätösten valmistelu ja tarkastus, neuvonta, paikan päällä varmennukset. AKKE- maksatuspäätösten valmistelu.

Tiina Ojala

maksatusasiantuntija
 040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) maksatuspäätösten valmistelu, neuvonta, paikan päällä varmennukset.

Ulla-Riitta Pölönen

rahoitusasiantuntija
 050 477 1023
ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Itä-Suomen koordinaatioryhmä. AKKE-rahoituspäätösten valmistelu.

Katja Riikonen

rahoitusasiantuntija
 050 570 3277
katja.riikonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus.

Sivu arviointi ja palaute