Destinatios sms sivun pääkluva

Navigaatiovalikko

Destination SMEs –hanke edistää pk-yritysten kilpailukykyä matkailualalla

Destination SMEs –hanke edistää pk-yritysten kilpailukykyä matkailualalla

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osallistuu kansainväliseen Destination SMEs –matkailuhankkeeseen. Tavoitteena on tehostaa alueellisia kehittämistoimenpiteitä niin, että ne tukevat paremmin matkailualan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaa.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat 1) alueiden välinen kokemusten ja tiedon vaihto, 2) hyvien käytäntöjen tunnistaminen, 3) toimintasuunnitelmien valmistelu ja toteutus

Huhtikuussa 2016 käynnistynyttä hanketta vetää ranskalainen matkailun kehittämisorganisaatio Auvergne-Rhône-Alpes Tourism. Mukana on yhteensä seitsemän partneria, jotka ovat Italiasta, Maltalta, Irlannista, Latviasta, Sloveniasta, Ranskasta ja Suomesta. Partnerit edustavat kansallisia ja alueellisia viranomaisia ja virastoja. Hankkeessa tärkeässä asemassa ovat myös alueelliset sidosryhmät, jotka osallistuvat toimintaan muun muassa alueilla järjestettävien työpajojen kautta.

Hankkeen taustalla on partnereiden havainto, että matkailualan pk-yrityksiä tukevista EU-alueiden alueellisista politiikoista ja kehittämistoimenpiteistä puuttuu tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ajatuksena on, että suotuisimmissa olosuhteissa pk-yritykset voisivat kasvaa nopeammin ja luoda enemmän työpaikkoja. Matkailualan pk-yritysten kohdalla kilpailukykyä ja siten myös liiketoimintaa voitaisiin tehostaa matkailukohteen strategisella johtamisella.

Hankkeessa tarkastellaan matkailun pk-yrityksiä osana laajempaa kokonaisuutta, kuten matkailukohdetta tai -keskittymää.

Oppimista partnereiden parhaista käytännöistä

Matkailualueen johtamiseen sisältyvät muun muassa maankäytön suunnittelu, liiketoimintaluvat, ympäristösäädökset, toimijoiden välinen yhteistyö ja muut toimenpiteet, jotka vaikuttavat ja muokkaavat jokapäiväistä matkailutoimintaa.

Erilaisia toimintamalleja on useita ja ongelmana on, että sama malli ei palvele kaikkia alueita. Tästä syystä hankepartnerit pohtivat minkälaisia toimintamalleja he tarvitsevat alueelleen ja kuinka he voivat kannustaa alueita toteuttamaan vastaavia käytäntöjä omien politiikkojen ja ohjelmien avulla.

Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja etsitään hankkeeseen osallistuvilta partnerialueilta ja niihin tutustutaan tarkemmin hankkeessa järjestettävien opintomatkojen aikana. Kokemusten vaihdon seurauksena soveltuvimmat toimintamallit siirretään osaksi Pohjois-Karjalan matkailun kehittämistä.

Kaksivaiheinen toteutus

Hanke on viisivuotinen ja sen toteutus on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen aikana (04/2016-03/2019) hankepartnerit keskittyvät hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja toimintasuunnitelmien laatimiseen. Toisessa vaiheessa (04/2019-03/2021) seurataan suunnitelman toteutusta.

Hanke on rahoitettu EU:n Interreg Europe -ohjelmasta, jonka päämääränä on parantaa aluekehityspolitiikan- ja ohjelmien vaikuttavuutta. Ohjelma keskittyy rakennerahasto-ohjelmien ja alueyhteistyöohjelmien toiminnan ja vaikuttavuuden parantamiseen. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,48 miljoonaa euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on noin 1,26 miljoonaa. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton budjetti on 205 037 euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 85%.

Partnereita seitsemästä EU-jäsenmaasta:

• Auvergne-Rhône-Alpes Tourism, 31.12.2016 asti: Regional Tourist Development Board of Auvergne (Ranska), pääpartneri
• Grand Paradis Foundation (Italia)
• Ministry for Gozo (Malta)
• Cork County Council (Irlanti)
• Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
• Vidzeme Planning Region (Latvia)
• Institute for Culture, Tourism and Sport Murska Sobota (Slovenia)


(Sivun kuvan on ottanut CRDTA Emmanuel LATTES)

Destination smes linkkilista

yhteistiedot destination smes

Lisätietoja

Tiina Hyvärisen kuva
Tiina Hyvärinen projektisuunnittelija 050 441 6731 tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi

Destination SMEs logo

    

Matkaraportit

Sivu arviointi ja palaute