Circwaste sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Murupolku

Circwaste-hankkeen eteneminen

Circwaste-hankkeen eteneminen

Tälle sivulle kootaan tieto Circwaste-hankkeen ajankohtaisista asioista, hankkeessa aikaansaadut materiaalit, seminaariaineistot sekä tiivistelmät alueellisen yhteistyöryhmän kokouksista.

Ratkaisuja maaseudun jätehuollon ja kierrätyksen haasteisiin -webinaari 24.9.2020, klo 12–15 (Zoom)

EU:n asettamien kunnianhimoisten yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii toimenpiteitä myös maaseudulla. Tämän webinaarin tarkoituksena on ideoida yhdessä ratkaisuja maaseudun jätehuoltopalveluiden ja kierrätyksen kehittämiseen. Webinaarissa kuullaan maaseudun jätehuollon haasteista, ratkaisuista ja saadaan tilannekuva jätelainsäädännön uudistumisen mahdollisista vaikutuksista maaseudulla. Tavoitteena on keskustella maaseudun jätehuollon ja kierrätyksen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä kehittää paikkaperustaisia, yhteisöllisiä ja ennakkoluulottomia ratkaisuja, jotka auttavat tavoitteiden saavuttamista ja samalla tukevat maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Ohjelma:

Webinaarin avaus ja tervetuliaissanat, Aino Heikura, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Jätehuollon kehittäminen kunnan näkökulmasta, Asko Saatsi, Nurmeksen kaupunki

Uudistuvan jätepolitiikan vaikutuksia maaseudun jätehuoltoon Sirje Stén, Ympäristöministeriö

Maaseudun jätehuollon haasteet ja ratkaisut, Anja Räisänen, Jätekukko Oy

Esimerkkejä maaseudun jätehuollon ratkaisuista meiltä ja muualta:

  • Maaseudun jätehuollon kehittäminen, Heli Haapea, Suomen Kiertovoima ry (KIVO)
  • Timanttikylien kierrätyspiste ja sekajätekimppa, Reeta Rönkkö, Maaseudun Sivistysliitto (MSL) ja Heidi Tanskanen
  • Asukkaat ja yrittäjät maaseudun jätehuollon toimijoina Suomen ja Venäjän Karjalan kylissä, Moritz Albrecht, WasteLess Karelias -hanke

Puheenvuorojen lomassa ideoidaan yhdessä maaseudulle ennakkoluulottomia, yhteisölähtöisiä ja jopa hulluja kokeiluja uudenlaisiksi jätehuollon ratkaisuiksi, jotka samanaikaisesti vähentävät ilmastopäästöjä ja ovat energiatehokkaita.

Loppuyhteenveto – parhaat ideat maaseudun jätehuollon ratkaisuiksi,

Päivän aikana esitetyistä ideoista poimitaan parhaat ehdotukset sekä vedetään yhteen päivän anti.

 

Ilmoittaudu webinaariin. Linkki Zoomin kautta toteutettavaan tilaisuuteen lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen 16.9.2020 mennessä.

 

Tilaisuuden järjestävät Circwaste – Kohti kiertotaloutta ja WasteLess Karelias -hankkeet yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa

järjestäjien logot

Circwaste tuotokset

Kiertotalouden tiekartta

Osana Circwaste-hanketta Pohjois-Karjalassa on laadittu alueellinen kiertotalouden tiekartta. Sen painopisteiksi on valittu rakentamisen jätteet sekä yhdyskuntajätteiden syntypaikkalajittelun edistäminen.

Kotitalousjätteet ja biojätteen keräys

Lisätietoa kotitalousjätteiden määrästä ja biojätteen keräyksestä löytyy materiaalitkiertoon.fi verkkosivustolta.

 

 

 

Circwaste-hankkeen disclaimer

Alueellisen yhteistyöryhmän kokoukset

Sivu arviointi ja palaute