Biokattilarekisteri pääkuva

Navigaatiovalikko

Murupolku

Biokattilarekisteri

Biokattilarekisteri

Biokattilarekisteriin on koottu tietoja Pohjois-Karjalan alueen energiantuotantolaitoksista. Vuonna 2016 koottua rekisteriä päivitettiin ja täydennettiin tammi-helmikuussa 2019 puhelimitse ja sähköpostitse. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti bioenergian osuus laitosten kokonaistehosta. Biokattilarekisteri rajattiin koskemaan vähintään 500 kW:n tehoisia laitoksia. Rekisteriin kerättiin tiedot laitoksen toimijasta, kattilamäärästä, kokonais- ja bioenergialla tuotetusta tehosta (MW), käytetyistä polttoaineista sekä yhteyshenkilöstä tulevaa tietojen tarkastamista ja päivittämistä silmällä pitäen. Biokattilarekisterissä on 92 energiantuotantolaitosta, joista päätoimisessa käytössä on 66 kpl laitoksia ja vara- ja huipputehon voimalaitoksina 26 kpl laitoksia. Kaikkien laitosten yhteisteho on 1313 MW. Tästä bioenergian osuus on 817 MW. Rekisterin pohjalta laadittu yhteenvetoesitys löytyy oheisesta linkistä.

 

Biokattilarekisterin yhteenvetoesitys

Sivu arviointi ja palaute