Barents yhteistyö pääkuva

Navigaatiovalikko

Barents yhteistyö

Barents yhteistyö

Barents yhteistyötä toteutetaan sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken. Yhteistyötä harjoitetaan useassa eri käytännön muodossa, tavoitteena tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla. Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön ja samanaikaisesti laajemman Barentsin alueen viitekehyksen alueelliseen kehittämiseen.

(Kartta: Arktinen keskus, Lapin yliopisto)

Barentsin euroarktinen neuvosto BEAC

Barents yhteistyön ylin toimielin on valtioiden välinen Barentsin euroarktinen neuvosto (BEAC), joka perustettiin Norjan aloitteesta vuonna 1993. Kaikkien viiden Pohjoismaan, Venäjän ja Euroopan komission edustajat allekirjoittivat tuolloin Barentsin euroarktisen neuvoston (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) perustamista koskevan julkilausuman.

BEAC kokoontuu ulkoministeritasolla joka toinen vuosi kulloisessakin puheenjohtajamaassa. Puheenjohtajuus kiertää Norjan, Suomen, Ruotsin ja Venäjän kesken kahden vuoden jaksoissa. Neuvoston kokousten välillä sen yhteistyötä organisoi virkamieskomitea (Committee of Senior Officials, CSO), joka koostuu Pohjoismaiden hallitusten ja Euroopan komission edustajista. Virkamieskomitea kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Neuvoston tarkkailijavaltioita ovat Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Alankomaat, Puola, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Barentsin alueneuvosto BRC ja aluekomitea RC

Barentsin alueyhteistyötä tehdään Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoisimpien alueiden kesken Barentsin alueneuvostossa (Barents Regional Council BRC). Barentsin alueen maaherrat sekä alkuperäiskansojen edustajat allekirjoittivat Barentsin alueneuvoston perustamisasiakirjan vuonna 1993 samalla kun valtiot perustivat BEAC:n. Barentsin yhteistyöalueeseen kuuluu 13 aluetta. Suomesta jäsenalueita ovat Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat. Alueneuvosto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Alueneuvoston toimeenpanevana elimenä toimii jäsenalueiden virkamiehistä ja poliitikoista muodostuva aluekomitea (Barents Regional Committee, RC), joka vastaa työstä alueneuvoston kokousten välillä. Komitea valmistelee alueneuvoston kokoukset ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Sekä alueneuvostossa että aluekomiteassa on kiertävä kaksivuotinen puheenjohtajuus.

Barentsin alueneuvoston ja komitean yhteistyö perustuu Barents -ohjelmaan, jossa tuodaan esille keskeiset yhteistyöalueet. Barents ohjelman toteutusta rahoitetaan eri lähteistä.

Barents työryhmät

Käytännön Barents yhteistyötä tehdään 12 sektorityöryhmässä, joista osa on hallitusten välisiä, osa alueellisia ja osa hallitusten ja alueiden yhteisiä työryhmiä. Työryhmien toiminnasta voit lukea lisää Barents yhteistyön sivuilta (https://www.barentscooperation.org/en), mistä löydät myös työryhmien pohjoiskarjalaisten jäsenten yhteystiedot.

Barentsin alueellinen nuorisoneuvosto BRYC

Barentsin Alueellinen Nuorisoneuvosto (Barents Regional Youth Council BRYC) on toiminut vuodesta 2004. BRYC:n päätavoitteena on edistää ajatusta kaukana pohjoisessa asumisesta ainutlaatuisena mahdollisuutena nuorille ilmaista itseään. BRYC:n perusarvoja kaikessa toiminnassa ovat suvaitsevaisuus, yhteistyö, luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Voit lukea lisää toiminnasta esimerkiksi BRYC verkkosivuilta (http://www.barentsyouth.org/).

Nuorisoneuvosto koostuu yhdestä nuorison edustajasta kultakin jäsenalueelta ja yhdestä alkuperäiskansojen nuorisoedustajasta.

BRYC:n toimintaa ohjaa sen keskuudesta valittu hallitus puheenjohtajansa johdolla. BRYC:n toimintaa tukee Norjan Barents -sihteeristön nimeämä vastuuhenkilö, Elizaveta Vassilieva, elizaveta(at)barents.no.

Kansainvälinen Barents-sihteeristö (International Barents Secretariat, IBS) Norjan Kirkkoniemessä tukee hallitusten välistä ja alueellista Barents yhteistyötä sekä Barents työryhmien työtä.

Kaaviokuva Barents yhteistyöstä

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute