AKKE pääkuva

Navigaatiovalikko

AKKE väliaikainen

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut maakuntien liittojen käyttöön kansallisen määrärahan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. Rahoitusvälineestä käytetään lyhennettä AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).  Maakunnan liitot rahoittavat AKKEn kautta erilaisia kehittämishankkeita. 

Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistymässä ja uudet alueiden kehittämisen toimeenpanoa ja rahoittamista koskevat lait ovat tulleet voimaan 1.9.2021. Toimeenpanolaki 756/2021 sekä Rahoituslaki 757/2021. Kaksi rahoitukseen liittyvää valtioneuvoston asetusta (rahoitusasetus ja tukikelpoisuusasetus) etenevät valtioneuvoston esittelyyn tämän hetkisen tiedon mukaan syyskuun aikana ja tulevat voimaan sen jälkeen mahdollisimman pian. Lisäksi maakuntien liitot ovat päättäneet käynnistää yhteisen AKKE-lomakevalmistelutyön yhteistyössä TEM:n kanssa. Uudessa rahoituslaissa ja tulevassa uudessa rahoitusasetuksessa tulee olemaan voimassa olevasta sääntelystä poikkeavaa ja tarkentavaa sääntelyä myös koskien AKKE-tuen hakemista, tukihakemusta, tukipäätöstä ja esimerkiksi käytettäviä kustannusmalleja.

Uuden rahoituslainsäädännön vaihtumisen vuoksi AKKE-rahoituksen hakeminen ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Haun uudelleen käynnistymisestä tiedotetaan syksyn aikana.

AKKE-maksatushakemukset vaadittuine liitteineen toimitetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kirjaamoon: kirjaamo@pohjois-karjala.fi

AKKE linkkilista

Ota yhteyttä

Ulla-Riitta Pölönen

rahoitusasiantuntija
 050 477 1023
ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Itä-Suomen koordinaatioryhmä.

Hankehakemusten käsittely ja hallinnointi

Maarit Siitosen kuva

Maarit Siitonen

elinkeino- ja innovaatioasiantuntija
 0400 668 149
maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi
Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan asiantuntija-, hanke- ja edunvalvontatehtävät, Älykkään erikoistumisen strategia.

Asiakirja- ja mediatiedostot

  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}

  • Some Jako Global

    Sivu arviointi ja palaute