ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Yhdestä paikasta olennainen tieto kuntajohtajien työn tueksi

Yhdestä paikasta olennainen tieto kuntajohtajien työn tueksi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto luotsaa pilottihanketta, jossa Pohjois-Karjalan kuntajohdolle luodaan johtamisen tueksi selkeä ja helppokäyttöinen tietoalusta. Tällä pyritään myös vastaamaan kuntien ja elinkeinoelämän tuleviin työvoiman tarpeisiin yhdessä työhallinnon kanssa.

Virpi Kettunen ja Heidi Ignatius työskentelevät kuntajohdon tiedolla johtamisen kehittämishankkeessa

Pohjois-Karjalan kuntajohdon tiedolla johtamisen kehittämishanke on yksi valtiovarainministeriön rahoittamista digitukihankkeista. Hanke syntyi kuntajohdon tarpeesta löytää johtamiseen tarvittavaa aineistoa mahdollisimman helposti. Olemassa olevaa tietoa hyödynnetään ja ohjataan yhteen tietoalustaan.

Äskettäin valmistuneelle tietoalustalle viedään pääosin automatiikan keinoin päätöksentekoon jalostettua aineistoa johtamisen tukemiseksi ja edistämiseksi.

Hankkeessa on kuultu tarkalla korvalla Pohjois-Karjalan kunnanjohtajien sekä johtoryhmien jäsenten toiveita ja näkemyksiä siitä, millainen ja miten esitetty tieto palvelee heitä parhaiten. Kuntakierroksella vahvistui selkeä tarve yksinkertaiselle ja käyttäjäystävälliselle tietoalustalle, missä tietosisällöt koostuvat teemoittain kuntataloudesta, työttömyydestä ja työmarkkinoista sekä aluekehityksestä ja aluetaloudesta.

Kuntataloudessa eniten menoja syntyy sosiaali- ja terveydenhuollosta, mistä kuntakohtaisten lähes reaaliaikaisten talous- ja toimintatietojen saaminen ja hyödyntäminen ovat etusijalla. Myös työllisyysasiat ja vaikuttamisen keinot kiinnostavat, kun kuntien merkitys ja vaikuttamismahdollisuudet näissä asioissa on kasvamassa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kustannussäästöjä ja vahvistaa yhteistyötä niin kunnan sisäisessä kuin myös ulkoisessa toiminnassa. Talouden ja toiminnan tiedolla tähdätään tuottavuuden lisäämiseen, kuntatalouden tasapainottamiseen sekä kuntalaisten palvelutason turvaamiseen kohtuullisella verorasituksella. Aineisto mahdollistaa myös nopeamman reagoinnin muuttuvissa tilanteissa.

Mallina muille tiedolla johtamisen hankkeille

Hankkeen myötä kuntien tiedolla johtamisen yhteistyö ja vuorovaikutus mm. Siun soten, koulutuskuntayhtymä Riverian, kuntien tietotekniikkayhtiö Meitan sekä ELY-keskuksen suuntaan tiivistyy. Myös yhteistyöväylät kuntatiedon kannalta keskeisiin tahoihin, kuten Tilastokeskukseen ja jatkossa erityisesti Valtiokonttorin suuntaan avautuvat uudella tavoin

- Tässä kehitetään yhdessä uutta toimintatapaa niin tietoalustan kehittämisessä kuin eri tahojen yhteistyössä, joten se toimii myös mallina ja pilottina muille vastaaville tiedolla johtamisen hankkeille, hankkeen projektisihteeri Heidi Ignatius (kuvassa oikealla) kertoo.

Hankkeen työmarkkina-asiantuntijana aloitti syyskuussa Virpi Kettunen (kuvassa), jonka tehtäviin kuuluu mm. työllisyyteen liittyvien tietojen kerääminen tietokantaan. Hanketta johtaa maakuntaliiton kuntakehityspäällikkö Seppo Tiainen.

Tavoitteena on, että tietoalustan demoversio on kuntajohtajien käytössä tämän vuoden vuoden loppuun mennessä. Hanke päättyy vuoden 2021 loppupuolella. Maakuntaliitto on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään tietoalustaa hankkeen päättymisen jälkeenkin, mikäli jäsenkunnat niin asian näkevät.

Virpi Kettunen ja Heidi Ignatius työskentelevät kuntajohdon tiedolla johtamisen kehittämishankkeessa.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute