ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot -kyselyyn ja voita Jopo!

Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot -kyselyyn ja voita Jopo!

Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvittää verkkokyselyllä itäsuomalaisten näkemyksiä liikkumisen ilmastotalkoista ja tarpeesta vähentää oman liikkumisensa päästöjä

Kyselyn tuloksia käytetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kansallisella tasolla vaikuttamiseen.

Kysely on avattu 6.5.2019 ja siihen voi vastata 16.6.2019 asti. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yksi Jopo-merkkinen polkupyörä.

Liikkumisen päästöt täytyy puolittaa vuoteen 2030 mennessä

Suomi on sitoutunut puolittamaan kotimaan liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitellaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2045 mennessä. Henkilöliikenteen päästöt ovat yli puolet kokonaisuudesta, ja tieliikenteen osuus päästöistä on merkittävä, yli 90 %. Toimenpiteitä henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämiseen tarvitaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtaman ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmän joulukuussa 2018 julkaiseman toimenpideohjelman mukaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu matkustussuorite tulisi kaksinkertaistaa vuoteen 2045 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä noin neljännes autoista tulisi olla sähkö- tai kaasukäyttöisiä ja 30 % nestemäisistä polttoaineista tulisi olla biopolttoaineita.

"Tavoitteet ovat todella korkealla ja niiden saavuttaminen edellyttää määrätietoisia toimia niin julkisilta tahoilta, yrityksistä kuin yksityisiltä ihmisiltäkin", liikennejärjestelmäasiantuntija Katja Kaartinen Pohjois-Savon ELY-keskukselta kertoo.

"Tällä hetkellä tiedämme kyselytutkimuksiin perustuen miten itäsuomalaiset liikkuvat: mitä kulkuvälinettä käytetään, mikä on matkan pituus ja miksi matka tehdään. Meillä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, miten itäsuomalaiset suhtautuvat liikkumisen ilmastotalkoisiin ja millainen on halukkuus tehdä muutoksia omaan liikkumiseen päästövähennystavoitteiden takia. Tätä pyrimme kyselyllä kartoittamaan."

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Itä-Suomen liikennejärjestelmätyössä ja vaikuttamisessa kansallisen tason päätöksentekoon.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute