ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Uusiutuvaa energiaa maatalouteen

Uusiutuvaa energiaa maatalouteen

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) päätavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii osallistumista ja sitoutumista kaikilta aloilta.

Maatalouden näkökulmasta Green Deal pyrkii minimoimaan elintarviketuotannon vaikutukset luontoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi luomuviljelyn ja kiertotalouden edistämistä, maataloustuotteiden kestävämpää jalostusta ja ympäristöystävällisiä kuljetusratkaisuja.

Uusiutuvalla energialla on tärkeä rooli EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja maatalouden ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Useat uusiutuvan energian ratkaisut, kuten aurinkopaneelit ja hakekattilat, soveltuvat hyvin maatilojen käyttöön ja auttavat täyttämään tilojen energiatarpeet kestävämmällä tavalla. Ympäristöetujen lisäksi uusiutuvan energian hyödyntäminen pienentää tilojen tuotantokustannuksia sekä lisää energiaomavaraisuutta. Lisäksi energiatuotannossa voidaan hyödyntää maatalouden sivuvirtoja ja orgaanisia jätteitä, joka edistää samalla kiertotaloutta ja pienentää metaanipäästöjä.

Hyödyistä ja käytettävissä olevista resursseista huolimatta erilaiset taloudelliset, tekniset ja yhteiskunnalliset tekijät hidastavat maatilojen siirtymistä vähäpäästöiselle tielle. Esimerkiksi uusiutuvan energian laitteistot mielletään kalliiksi, niiden käyttöönotto vaatii uusia taitoja ja perehtymistä, ylijäämäsähkön myynti ei ole kannattavaa, lupamenettelyt voivat olla monimutkaisia ja niin edelleen. Jotta uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö lisääntyisi maataloudessa, meidän tulisi tukea tiloja tehokkaammin seuraavan askeleen ottamisessa.

Ohjauskeinojen, kuten investointitukien, tuotantoa tukevien säädösten ja helpotusten lisäksi tarvitaan valmiuksia kehittäviä toimenpiteitä ja tiedottamista uusiutuvan energian mahdollisuuksista.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana Interreg Europe -ohjelman rahoittamassa AgroRES –hankkeessa, jossa etsitään parhaita ratkaisuja ja innovatiivisia lähestymistapoja uusiutuvan energian käytön lisäämiselle maataloudessa ja maaseudulla. Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-Karjalan maatalouden energiamuotojen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvät hyvät käytännöt.

Tämän lisäksi hanke toteuttaa selvityksen, jossa tarkastellaan uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia sekä merkittävimpiä esteitä uusiutuvien energiaratkaisujen yleistymiselle Pohjois-Karjalan maatiloilla. Kerättyjen tietojen pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma asian edistämiseksi maakunnassa.

Tuloksia hyödynnetään myös maakunnallisen ilmasto- ja energiaohjelman päivittämisessä.

Traktori pellolla, jossa moderni tuulimylly.

Tutustu hankkeeseen

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute