ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Toimeenpanosuunnitelma -  kasvua ja elinvoimaa maakuntaan

Toimeenpanosuunnitelma - kasvua ja elinvoimaa maakuntaan

Maakunnan liiton johdolla laaditaan vuosittain seuraavan kahden vuoden jaksolle maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, joka linjaa kehittämisen painopisteet. Toimeenpanosuunnitelma on alueen edunajamisen ja elinvoimaisuuden kehittämisen käytännön työkalu.
  • "Maakuntaohjelmassa on määritelty Pohjois-Karjalan vahvuuksiin perustustuvat aluekehittämisen tavoitteet 2018–2021. Toimeenpanosuunnitelma kertoo, miten tavoitteita kohti mennään käytännössä seuraavan kahden vuoden aikana", kertoo kehittämisjohtaja Eira Varis.

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma tähtää älykkääseen erikoistumiseen, öljyvapauteen ja ihmisten elinikäiseen osallistumiseen. 

Pohjois-Karjala on maailman edelläkävijämaakunta älykkään metsäbiotalouden alalla. Maakunnassa sijaitsee maailmanlaajuisesti merkittävä alan osaamiskeskittymä, jossa pystytään kehittämään täysin uudenlaisia metsäbiotalouden ratkaisuja. Toinen kansainvälisen tason kasvua mahdollistava osaamiskokonaisuus on teknologiat ja materiaalit. Investoinnit ovat vauhdittaneet metsäbiotalousalan kehitystä, mutta alan huippuosaamiskeskittymää tulee entisestään vahvistaa.  Teknologiateollisuudessa mm. kasvuverkosto on luonut uusia liiketoimintamalleja. 

Älykkään erikoistumisen toimeenpanossa tavoitellaan elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden yhteistyötä siten, että yrityksillä olisi parhaat mahdollisuudet hyödyntää alueen osaamista ja verkostoja.

Yksi maakuntaohjelman läpileikkaavista teemoista on resurssiviisaus. Pohjois-Karjalassa sitä edistetään kiertotalouden, materiaali- ja energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä vähähiilisten ratkaisujen kautta.

  • "Maakuntaohjelmalla ohjataan maakuntaan osoitettujen EU-varojen ja muiden resurssien käyttöä. Tavoitteena on, että saatavilla olevia rahoituslähteitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti Pohjois-Karjalan elinvoimaisuuden ja kasvun hyväksi", Varis painottaa.
  • "Ohjelman rahoitus on vuositasolla noin 170 miljoonaa euroa. Pelkkiä hankerahoitteisia kehittämishankkeita oli edellisen maakuntaohjelman POKAT 2017 aikana vuosina 2014–2017 yhteensä 477 kappaletta ja niitä rahoitettiin 191,3 miljoonalla eurolla. Uuden POKAT 2021 maakuntaohjelman (2018–2021) toteutus on käynnistynyt vauhdikkaasti ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kehittämishankkeita on rahoitettu yhteensä 138 kappaletta 28,4 miljoonan euron edestä", hän kertoo.

Hyvinvointi ja osallisuus on nostettu maakuntaohjelman keskeisiin tavoitteisiin. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien avulla tuetaan ihmisten omia voimavaroja ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. Pohjois-Karjalassa määritellään tavoitteet ja luodaan toimintatavat ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Maakunnan saavutettavuus on yksi sen elinkeinojen ja muun kehityksen edellytys. Toimiva liikennejärjestelmä ja erityisesti ajallinen saavutettavuus tärkeimmille yhteistyöalueille on tärkeä Pohjois-Karjalalle. Toimintasuunnitelmassa on linjattu liikennejärjestelmän kehittämisen toimet, joihin muun muassa pitkäjänteinen maakunnan edunajaminen pohjautuu.

Liikennejärjestelmän kehittämistoimista esimerkkejä ovat selvitys Karjalan radan nopeustason nostosta, Joensuun ratapihahanke ja Saimaan sisävesiliikenteen kilpailukyvyn parantaminen.

 

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute