ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Suomen ja Japanin yhteistyö metsäasioissa edistyy koronan sallimissa rajoissa

Suomen ja Japanin yhteistyö metsäasioissa edistyy koronan sallimissa rajoissa

Suomi-Japani-yhteistyötä jatkettiin johtajien tapaamisessa ja digitaalisessa metsätalouden seminaarissa 9. helmikuuta.

Pohjois-Karjalan, Naganon prefektuurin ja Inan kaupungin johtajat tapasivat toisen kerran 9.2.2022. Etäyhteydellä toteutetun johtajien tapaamisen tavoitteena oli käydä läpi alueiden välisen metsäbiotalousyhteistyön edistymistä. Johtajina alueita edustivat Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen, Naganon prefektuurin metsätalousosaston johtaja Eiji Ide ja Inan kaupungin johtaja Takashi Shirotori. Puheissa käytiin läpi jo olemassa olevaa yhteistyötä sekä keskusteltiin tulevasta yhteistyöstä.

Alueet allekirjoittivat metsäbiotaloutta koskevan yhteistyöaiesopimuksen lokakuussa 2019. Tapaamisessa todettiin, että yhteistyötä on saatu edistettyä merkittävästi koronapandemiasta huolimatta. Edistymistä on tapahtunut kaikissa ensimmäisessä johtajien tapaamisessa sovituissa yhteistyön askeleissa: vierailuiden järjestäminen molempiin suuntiin, yhteisten teematilaisuuksien järjestäminen tiedon ja kokemusten vaihdon edistämiseksi, alueiden välinen koulutus- ja tutkimusyhteistyö sekä yritysten välisen yhteistyön edistäminen, säännöllisten operatiivisen tason yhteistyöpalavereiden järjestäminen ja johtotason kokousten järjestäminen yhteistyön vahvistamiseksi.

Vuonna 2021 yhteistyö tapahtui etänä. Pohjois-Karjala kutsui Naganon prefektuurin edustajan osallistumaan Koli Forumiin ja Pohjois-Karjalan edustusta oli puhujana Naganon metsäosaston järjestämässä Wood Change – Future Wood Utilization Seminar -webinaarissa, joka on osa kansallista Japan Green Project -aloitetta. Naganon prefektuuri ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osallistuivat yhdessä EU-Japani-yhteistyön hyviä käytäntöjä esittelevään webinaariin, jonka järjestäjinä olivat EU-Japani-yhteistyötä edistävät EU-Japan Regional Cooperation Helpdesk ja EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.

Eno Schoolnet ry järjestää yhteistyössä Naganon prefektuurin ympäristöosaston ja pohjoiskarjalaisten koulutustoimijoiden (Karelia, UEF, Riveria) kanssa Zero Carbon -konferenssin 22.2.–25.2.2022. Myös koulujen välistä yhteistyötä on virinnyt Inan kaupungin ja Pohjois-Karjalan välillä.

Molemminpuoliset vierailut toteutetaan mahdollisimman pian koronatilanteen salliessa. Toiveissa on, että vuoden 2022 aikana päästäisiin vierailemaan alueilla molemmin puolin. Uudeksi yhteistyön merkiksi on sovittu ”ystävyyden metsän” perustaminen molemmilla alueille vierailuiden yhteydessä.

Digitaalista metsätalouden osaamista

Johtajien tapaamisen jälkeen tutustuttiin digitaalisen metsätalouden osaamiseen Pohjois-Karjalassa ja Naganon prefektuurissa. Joensuulaista Arbonaut Oy:tä edustava Business Developer Ryo Hibiya ja toimitusjohtaja Yuki Takenaka naganolaisesta PreFore Ltd:tä kertoivat yritysten välisestä yhteistyöstään metsätietojen hallintaan liittyvästä ForPas-hankkeesta, jonka tavoitteena on rakentaa helppokäyttöinen metsätietojärjestelmä Japanissa käytettäväksi.

Metsätietopäällikkö Jussi Lappalainen Suomen metsäkeskuksesta kertoi suomalaisesta metsäinventoinnista ja siinä käytettävistä teknologioista.

Pohjoiskarjalaiset koulutusalan organisaatiot, Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Riveria, esittelivät ammattikorkeakoulun lehtorin Kaija Saramäen johdolla metsäalan koulutusta ja esittivät toiveita koulutusalalla tehtävään yhteistyöhön.

Naganon prefektuurin alaisen Metsätalouskeskuksen johtaja Makoto Imai esitteli keskuksen tutkimusta ja teknologian kehittämistoimintaa.

- Johtajien välinen etätapaaminen ja digitaalisen metsätalouden seminaari on todettu yhdeksi toimivaksi keinoksi edistää ja ylläpitää kansainvälistä yhteistyötä Naganon prefektuurin ja Inan kaupungin kanssa koronarajoitusten aiheuttaessa matkustamiseen rajoituksia. Koronatilanteen salliessa japanilaiset toivotetaan tervetulleiksi maakuntaan ja toiveissa on päästä paikan päälle myös Japaniin vuoden 2022 aikana, kertoi maakuntajohtaja Markus Hirvonen.

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020–2022 -hanke edistää suomalaisjapanilaista yhteistyötä. Pohjois-Karjalan, Naganon prefektuurin ja Inan kaupungin välisen yhteistyön edistämisen lisäksi hankkeessa on toteutettu laajempaakin yhteistyön edistämistä mm. pohjoiskarjalaisten metsäbiotaloustoimijoiden Hokkaidon metsäkonemessuille osallistumisen ja hankkeeseen osallistuvien toimijoiden Japaniin suunnatun webinaariesittäytymisen kautta.

Hanketta toteuttavat Karelia Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Luonnonvarakeskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Business Joensuu Oy. Hankkeen asiantuntijajäseninä toimivat Suomen Metsäkeskus (Pohjois-Karjala) ja Pohjois-Karjalan Ely-keskus/Team Finland –verkostot. Hankkeeseen osallistuu lisäksi 11 paikallista yritystä ja organisaatiota: BCon Oy, PenTen Oy, Metsäpalvelu Turunen Oy, BioAcademy Finland Oy, Tmi H. Lappalainen (Enon Höyläämö, Plasthill Oy, Waratah, Kesla Oyj, Oy Arbonaut Ltd., Kidex Oy ja ENO Schoolnet ry.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Kuvankaappaus Teams-kokousnäkymästä. Markus Hirvonen keskustelee Eiji Iden ja Takashi Shirotorin kanssa.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute