ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Selvitys Pohjois-Karjalan maalämpöpotentiaalista on valmistunut

Selvitys Pohjois-Karjalan maalämpöpotentiaalista on valmistunut

Maalämmön hyödyntämiselle parhaiten soveltuvat alueet Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä löytyvät nyt kartalta.


Havainnekuva maalämmön käytöstä: talo, kallio, vesistö.

Julkisen rakentamisen energiatehokkuuden edistämiseen tähtäävässä CLEAN-hankkeessa on kartoitettu Pohjois-Karjalan ja Heinäveden potentiaalia maalämmön hyödyntämisessä. Hankkeen keskeisiä tavoitteita on uusiutuvien luonnonvarojen nykyistä laajempi hyödyntäminen rakennusten energianlähteenä.

Pohjois-Karjalan maalämpöselvityksen on toteuttanut FCG Oy. Selvityksen tueksi alueen kunnilta on saatu tietoa maalämmön eli geoenergian hyödyntämisen nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Selvityksessä kuvataan maalämmön hyödyntämisen potentiaalia rakennusten lämmityksessä. Se sisältää maa- ja kallioperän ominaispiirteisiin perustuvan kartan, jossa on esitetty maakunnan suotuisimmat paikat maalämmön hyödyntämiseen. Lisäksi selvityksessä on tietoa periaatteista, joilla voidaan edistää geoenergian käyttöä julkisessa rakentamisessa.

- Selvityksestä käy ilmi, että meillä on potentiaalisia alueita, mutta tällä hetkellä maalämpöä käytetään melko vähän energialähteenä julkisessa rakentamisessa. Jos kunnassa on tiedossa rakennusinvestointeja, niin kannustaisin kartoittamaan, voiko maalämpöä hyödyntää kohteiden energialähteenä, sanoo CLEANhankkeen projektipäällikkö Aino Heikura PohjoisKarjalan maakuntaliitosta.

Hyvä vaihtoehto erityisesti julkisessa uudisrakentamisessa

Maakunnallisen ilmasto- ja energiaohjelman päivitys on parhaillaan työn alla. Siihen liittyvästä selvityksestä saadaan hyvää taustatietoa maalämmön käyttämiseen.

- Geoenergia on yksi merkittävimmistä uusiutuvista ja päästöttömistä vaihtoehdoista fossiilisille erityisesti julkisessa uudisrakentamisessa. Vanhojen julkisten rakennusten lämmitysongelmaa tällä ei varmaan ratkaista, sillä ne rakennukset ovat aika lailla elinkaarensa loppupuolella eikä tällaisia investointeja ole kannattavaa tehdä. Mutta pientalon lämmitysmuoto kannattaa vaihtaa öljystä maalämpöön potentiaalisella alueella. Yleisesti ottaen maalämpö on erittäin hyvä energiamuoto, kun sen yhdistää aurinko vesi- ja tuulienergiaan, sanoo Pohjois-Karjalan maakuntaliiton metsä- ja ilmastoasiantuntija Sari Pitkänen.

Selvitys kokonaisuudessaan löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilta. Sinne pääset klikkaamalla oheista linkkiä.

Havainnekuva maalämmön käytöstä.

Pohjois-Karjalan geonergiaselvitys

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute