ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Puheterapeuttien tarpeeseen vastataan Itä-Suomessa

Puheterapeuttien tarpeeseen vastataan Itä-Suomessa

Logopedian koulutuksen käynnistämistä Itä-Suomen yliopistossa tuetaan kahdella hankkeella. Joensuun kampukselle rakennetaan koulutus- ja tutkimusympäristö. Logopedia on tieteenala, jossa tutkitaan ihmisäänen, puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa.

Puheterapeutin ja kuulontutkijan ammattinimikkeellä työskentelevistä on suuri pula koko Suomessa. Itä-Suomessa alan ammattilaisten rekrytointi on ollut erityisen vaikeaa jo usean vuoden ajan. Tilanteeseen on johtanut se, että lähimmät koulutuspaikat ovat Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Kansaneläkelaitoksen mukaan lukuisat Itä-Suomen asukkaat ovat jääneet ilman asianmukaista puheterapeuttista arviointia ja kuntoutusta.

Itä-Suomen yliopisto aloittaakin puheterapeuttien kouluttamisen syksyllä 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Torstaina 10.12. kokoontuneelle Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmälle (MYR) annettiin tiedoksi, että koulutuksen käynnistämistä tuetaan myös kahdella rakennerahastoista rahoitettavalla hankkeella.

ELY-keskus valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä Logopediakoulutuksen työelämäyhteyksien rakentaminen, suunnittelu- ja kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto ja toimintamalli yliopiston ja alan ammatillisten toimijoiden välille Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. Hankkeella halutaan myös varmistaa kattavat ja laadukkaat puheterapiapalvelut koko Itä-Suomessa.  Hankkeelle on haettu 214 160 euroa ESR- ja valtion rahoitusta. Hankkeen kokonaiskustannus on 267 700 euroa.

Hankkeeseen liittyy EAKR-hanke Logopedian simulaatiotila vaihe I (LogoLab), jossa rakennetaan Joensuun kampukselle koulutus- ja tutkimusympäristö. Tilaan hankitaan ensimmäisessä vaiheessa koulutuksen käynnistämisessä ja tutkimustyössä tarvittavat välttämättömät laitteet. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee hankkeelle myönteistä rahoituspäätöstä. Hankkeelle on haettu 133 000 euroa EAKR-rahoitusta. Kokonaiskustannus on 190 000 euroa.

Maakunnan yhteistyöryhmän tiedoksi saatettiin myös seuraavat MYR:n sihteeristön kokouksissa 29.10. ja 24.11. käsitellyt hankkeet:

Myönteiset:

  • JOT - jatkuvan oppimisen työpolut, ammattiin opiskelun ja työllistymisen kehittämishanke 1.1.2021–31.5.2023. (Hakija Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, osatoteuttajina Joensuun kaupunki ja Ammattiopisto Luovi. Haettu 477 740 euroa. ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen)
  • Digital Twin - Kiinteistö- ja talotekniikan kestävät palvelut ja osaaminen 1.1.2021–30.6.2023 (Hakija Karelia-ammattikorkeakoulu. Haettu 348 120 euroa. ELY-keskus valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä.)
  • Asiakaspalvelukeskuksista uutta liiketoimintaa Joensuun seudulle – ASPA liitoa 1.1.2021–30.6.2022. (Hakija Business Joensuu Oy. Haettu 144 544 euroa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä.)

Kielteiset:

  • Ratsastusmatkailualan liiketoimintaosaamisen kehittäminen, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo 1.11.2020–31.3.2022 (Hakija SatuMo Oy. Haettu 109 330 euroa. ELY-keskus valmistelee kielteistä päätöstä).

Aluekehityspäällikkö Jarno Turunen esitteli kokouksessa Pohjois-Karjalan maakuntastrategian 2040 ja Suomen kestävän kasvun ohjelman, johon Pohjois-Karjala on esittänyt 900 miljoonan euron arvoisen investointipaketin. Tulevan EU-ohjelmakauden valmistelutilanteesta antoivat tilannekatsauksen maakuntajohtaja Risto Poutiainen ja kehittämisjohtaja Eira Varis.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 25.2.2021.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute