ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan strategia 2040 tavoittelee elinvoimaa ja hyvinvointia

Pohjois-Karjalan strategia 2040 tavoittelee elinvoimaa ja hyvinvointia

Maanantaina 14.12.2020 kokoontunut Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi vuoteen 2040 ulottuvan Pohjois-Karjalan strategian. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja lisätä asukkaiden hyvinvointia.

Pohjois-Karjalan ”iso kuva” ja tavoiteltu kehitys on kuvattu uudessa strategiassa, jonka valmistelun aikana iski globaali koronakriisi. Vaikka tähtäin on tulevaisuudessa, pandemia päätettiin huomioida omana teemanaan, sillä se väistämättä vaikuttaa lähtökohtiin. Tavoitteena on elinvoiman ja hyvinvoinnin palauttaminen koronakriisistä mahdollisimman vähin vaurioin ja mahdollisimman nopeasti.

Tulevaisuutta luodataan kuuden erityisteeman kautta:

  1. Koronakriisistä toipuminen ja jälleenrakennus
  2. Ratkaisuja väestöhaasteisiin
  3. Ilmastokestävyys, vastuullisuus ja puhtaat ratkaisut
  4. Tulevaisuuden elinvoima
  5. Tulevaisuuden hyvinvoiva väestö
  6. Kestävä aluerakenne ja saavutettavuus

Strategian teemat kytkeytyvät ja linkittyvät vahvasti toisiinsa – positiivinen kehitys yhdessä vahvistaa myös toista. Maakunnalla onkin hyvät mahdollisuudet olla vetovoimainen, elinvoimainen ja hyvinvoiva alue tulevina vuosikymmeninä. Yhteistyökyky ja kehittämisen ilmapiiri ovat ratkaisevan tärkeitä onnistumisen kannalta.

Strategiassa tähdätään maakunnan elinvoiman kasvuun ja elinkeinorakenteen uusiutumiseen. Muun muassa kilpailukykyisemmät ja kansainvälistyvät yritykset, osaamisen tason nosto jatkuvalla oppimisella sekä aito erikoistuminen omiin vahvuusaloihin ovat keskeisiä keinoja.

Hyvinvointi rakentuu pitkälti aiempaa terveemmistä ja osallisemmista asukkaista, paremmasta työllisyydestä sekä hyvinvointia edistävistä palveluista.

Myös kestävä aluerakenne ja parempi saavutettavuus ovat tärkeitä tavoitteita.

Pohjois-Karjalan pitkän aikavälin kehityksen kannalta väestökysymys on monellakin tavalla ratkaiseva. Väestön keskittyminen, työikäisen määrän väheneminen ja ikääntyminen ovat haasteita, joihin tulee tarttua. Osaavan työvoiman riittävyys pitää turvata ja palvelurakenne muutettava kysyntää vastaavaksi.

Väestöhaasteiden ohella ilmastonmuutos vaikuttaa arkeen ja elinkeinoihin. 

Kun kyse on pitkän aikavälin strategiasta, on hyvä muistaa, että tulevaisuus tuo myös yllätyksiä ja ennakoimattomia muutoksia. Siksi on tärkeää säilyttää kyky tarttua avautuviin mahdollisuuksiin ja valmius reagoida uusiin asioihin.

Maakunnan alueidenkäytön ratkaisut täsmennetään maakuntakaavassa. Strategian neljän ensimmäisen vuoden toteutus kehittämistoimenpiteineen puolestaan tarkennetaan vuonna 2021 laadittavassa maakuntaohjelmassa.

Pohjois-Karjalan strategiaan 2040 voi tutustua alla olevan linkin kautta.

Strategia-asiakirjan kansikuva. Lapsi antaa äidille suukon.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute