ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteutus alkanut vilkkaasti

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteutus alkanut vilkkaasti

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanolle annettiin virallinen lähtölaukaus 31.3. pidetyssä Kestävästi kasvava, älykkäästi sopeutuva Pohjois-Karjala -webinaarissa. Avaustilaisuuteen osallistui runsaat sata henkilöä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton eri sidosryhmistä.

Uuden maakuntaohjelman (POKAT 2025) tavoitteita toteuttavia hankkeita on jo saatu hyvin liikkeelle. Eniten hankkeita on vireillä älykkään erikoistumisen teemoissa eli hyvinvoinnissa, koulutuksessa ja metsäbiotaloudessa. Kaikkiaan käynnissä on 69 hanketta rahoituksen ollessa 12,4 miljoonaa euroa. Hankkeita toteuttaa 40 eri toimijaa, ahkerimpia hakijoita ovat olleet Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Suurin hanke on ESR-rahoitteinen Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa (896 580 euroa).

Hankkeita on rahoitettu seitsemästä eri ohjelmasta: EU-rahoituksesta käytössä ovat olleet EAKR, ESR, Maaseuturahasto, Horisontti 2020 ja Pohjoinen Periferia ja Arktinen, kansallisesta rahoituksesta Alueiden kestävä kasvu ja elinvoima AKKE ja alueellisesta rahoituksesta Pohjois-Karjalan Tulevaisuusrahasto.

Maakuntaohjelman päälinjauksia ovat Pohjois-Karjalan elinvoiman kasvattaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen, saavutettavuus, asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen sekä osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen. Kaikkia kehittämistoimia ohjaa niin sanottu ilmastoviisas toimintatapa. Kansainvälinen yhteistyö on merkittävässä roolissa.

Maakuntaohjelmaan kuuluu myös älykkään erikoistumisen strategia, jonka painopisteinä ovat uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat, puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä sekä innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut.

Avausseminaarin myötä aloittavat toimintansa myös POKAT-asiantuntijaryhmät, joiden kautta maakunnan kehittämiseen osallistuu laaja joukko eri alojen vaikuttajia. Ryhmiä on yhteensä 13 ja niihin kuuluu lähes 400 henkeä.

Maakuntaohjelman toimia rahoitetaan pääsääntöisesti EU-rahoitukselta ja joiltakin osin kansallisilla varoilla. Pohjois-Karjala saa Euroopan unionin ja valtion rahoitusta yhteensä 214 miljoonaa euroa vuosille 2021–2027. Tänä vuonna kansallisia aluekehitysvaroja on käytössä noin 1,5 miljoonaa.

Edellisellä maakuntaohjelmakaudella Pohjois-Karjalassa toteutettiin yli 500 kehittämishanketta, joiden kautta uusia työpaikkoja syntyi noin 2 400. Euroissa mitattuna suurin hanke oli Joensuun Luotsi -työllisyyshanke (7,9 miljoonaa euroa, ESR).

Kaaviokuva maakuntaohjelman tavoitteista

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute