ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma etenee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma etenee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi

Suomi Tyresin Timo Väänänen esittelee polkupyörän nastarengasta  Markus Hirvoselle ja Hanna Huttuselle.   Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontui Lieksassa maanantaina 22.11. Kokous oli ensimmäinen maakuntaliiton toimiston ulkopuolella sitten koronapandemian puhkeamisen.

Lieksassa hallituksen jäsenet ja maakuntaliiton johtoryhmä saivat kuulla kaupungin ajankohtaiset asiat kaupunginjohtaja Jarkko Määttäseltä. Hallitus tutustui myös Suomi Tyres Oy:n rengastehtaaseen, jonka tuotanto on kasvanut nopeasti polkupyöräilyn suosion mukana. Tehtaalla toteutetaan 5,4 miljoonan euron investoinnit vuoden 2023 loppuun mennessä.

- Pidän tärkeänä, että kokoonnumme eri puolilla maakuntaa. Maakunta on niin vahva kuin sen alueet.  Pyrimme käymään kunnissa 2–3 kertaa vuodessa ja seuraavaksi vuorossa on Heinävesi. Täällä Lieksassakin saimme konkreettisesti todeta esimerkiksi siltoihin liittyvän tilanteen, kun lounastimme kahden sillan välissä. Toinen on käyttökiellossa ja toinen kaipaa kipeästi korjausta, maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen sanoo.

Hallitus hyväksyi Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2025:n ja päätti lähettää sen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Maakuntaohjelman luonnoksen lausuntokierroksella annettiin 32 lausuntoa. Niiden perusteella ohjelmassa on korostettu mm. osaavan työvoiman saatavuutta, Niiralan rajanylityspaikan merkitystä ja maakunnan eri alueiden vahvuuksien tunnistamista.

Seuraavan nelivuotisjakson viisi tärkeintä kehittämisteemaa ovat kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet, koulutus ja osaaminen, hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat, ilmastokestävyys ja luonto sekä toimiva liikennejärjestelmä. Kaikissa kehittämisteemoissa huomioidaan myös ilmasto- ja ympäristöasiat, digitalisaation hyödyntäminen ja kansainvälinen yhteistyö. Konkreettiset toimenpiteet esitetään mm. maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU) ja alakohtaisissa erillisstrategioissa.

Maakuntaohjelman toimia rahoitetaan pääsääntöisesti EU-rahoitukselta ja joiltakin osin kansallisilla varoilla. Pohjois-Karjala saa Euroopan unionin ja valtion rahoitusta yhteensä 214 miljoonaa euroa vuosille 2021–2027. Maakuntaohjelman toimeenpano käynnistetään vuoden 2022 alussa.

Turvetuotantoalueiden määrä pienenee ensimmäisessä vaihekaavassa

Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n ensimmäisen vaiheen kaavaehdotuksen viranomaislausunnoille 22.11.2021 ja 2.1.2022 väliselle ajalle.

Aiemmin tänä vuonna nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen on tehty muutoksia turvetuotannon ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Kaavaehdotuksessa turvetuotantoon osoitetaan uusia kohteita vähemmän kuin luonnoksessa. Kaavaehdotuksessa niitä on 29 kappaletta (4 021 ha), kun luonnoksessa niitä oli 39 kappaletta (5 750 ha).

Rakennetun kulttuuriympäristön kohdalla uusien kohteiden määrä pienenee 104:stä 95:een. Uusien alueiden määrä säilyy samana kuin luonnoksessa eli niitä on kuusi kappaletta. Ne yhdistetään voimassa olevaan maakuntakaavaan, jolloin kohteita on yhteensä 326 ja alueita 22.

Suojelusoita kaavaehdotuksessa osoitetaan luonnoksen mukaisesti 26 kappaletta (4 372 ha). Ainoa poikkeus on Kontiolahden Raatesuo, jonka rajaus tarkasteltiin uudelleen yleiskaavan mukaiseksi.

Maakuntahallitus antoi lausunnon kaavoitus- ja rakentamislain luonnokseen. Viesti ympäristöministeriölle on sama kuin kaikilla muillakin maakunnilla: kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu tulee keskeyttää. Luonnoksen ongelmallisin kohta on maakuntakaavan oikeusvaikutusten rajaaminen, mikä johtaisi selvitystarpeiden kasvuun alemmilla kaavatasoilla. Tämä lisäisi kuntien resurssitarvetta, aikaa, osaamistarvetta ja kuluja, mitä ei voi sallia.

Maakuntaliiton budjetti 3,9 miljoonaa euroa ensi vuonna

Hallitus hyväksyi maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 sekä tulostavoitteet ja talousarvion vuodelle 2022. Talousarviossa maakuntaliiton ensi vuoden käyttötalouden toimintatuotot kasvavat kuluvaan vuoteen verrattuna 2,2 prosentilla 3 885 000 euroon. Toimintamenot ovat samansuuruiset. Maakunnan kuntien jäsenmaksuosuus kasvaa 2,2 prosentilla.

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 20.12. Maakuntavaltuusto kokoontuu 13.12.

Suomi Tyresin Timo Väänänen esittelee polkupyörän nastarengasta  Markus Hirvoselle ja Hanna Huttuselle.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute