ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 voimaan maakuntahallituksen päätöksellä

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 voimaan maakuntahallituksen päätöksellä

Maakuntavaltuuston 7.9.2020 tekemästä maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä jätettiin yksi valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koski Nurmeksen Sotinpuron ampuma-alueen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, jotka valituksen mukaan ulottuvat myös Raesärkkien Natura 2000 -alueelle.

Maanantaina 23.11. kokoontunut maakuntahallitus antoi asiasta lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja esitti valituksen hylkäämistä. Lausunnon mukaan kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia noudattaen eikä valituksessa esitetty seikkoja, joiden takia maakuntavaltuuston hyväksymispäätös tulisi kumota. Maakuntahallitus määräsi kaavan tulemaan voimaan valituksesta huolimatta, mikä on mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. Kaava kuulutetaan voimaan välittömästi.

Maakuntahallitus päätti ehdottaa, että maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjois-Karjalan strategian 2040. Strategialuonnokseen saatiin 20 lausuntoa ja kolme yksityishenkilön palautetta, joiden pohjalta työ on viimeistelty. Strategiaa on valmisteltu väestökehityksen, ilmastoviisauden, kestävän aluerakenteen ja saavutettavuuden, hyvinvoivan väestön sekä elinvoiman näkökulmista.

Maakuntahallitus sai tilannekatsauksen EU:n elpymisvälineen, React-ohjelman, tulevan rakennerahasto-ohjelman sekä CAP-ohjelman valmisteluista. Unkari ja Puola ovat ilmoittaneet vastustavansa elpymisrahoituksen sitomista niin sanottuun oikeusvaltioperiaatteeseen, mikä hidastaa uusien tukivälineiden hyödyntämistä. Tämä vaikeuttaa Pohjois-Karjalankin toimenpiteitä koronakriisissä, esimerkiksi heti vuoden alussa piti ottaa käyttöön React EU -rahoitus, josta Pohjois-Karjalan osuus useita miljoonia euroja.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat tukevat pääministeri Marinin hallitusohjelmassa esitettyjä linjauksia siirtymisestä itsehallinnollisista alueista monialaisiin maakuntiin. Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan maakuntien yhteisen kannanoton.

Maakuntahallitus hyväksyi tulevan maakuntajohtajan Markus Hirvosen johtajasopimuksen.

Pohjois-Karjala toimii Itä-Suomen maakuntien yhteistyön puheenjohtajamaakuntana ensi vuonna ja siten myös Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien puheenjohtajamaakuntana.

Maakuntahallitus päätti perua perinteisen loppiaisen Uudenvuoden vastaanoton koronatilanteen takia. Tapahtumaa ei siirretä toiseen ajankohtaan. Maakunnan kehittäjä -tunnustuksen jakamista varten järjestetään oma tilaisuus.

Uudenkaupungin rauhasta tulee kuluneeksi 300 vuotta 30.8.2021 eli ensi vuonna vietetään Pohjois-Karjalan maakunnan 300-vuotisjuhlavuotta. Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun juhlavuoden teemoista ja tapahtumista.

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.12. Maakuntavaltuusto kokoontuu 14.12.

Lisätiedot:

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute