ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan kuuteen kuntaan etsitään valokuitutoimijaa

Pohjois-Karjalan kuuteen kuntaan etsitään valokuitutoimijaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Kaista Karjalaan -hanke kilpailutti heinäkuussa valokuituverkon toteutettavuusanalyysin tekemisen Pohjois-Karjalan kuudelle kunnalle: Heinävedelle, Kiteelle, Liperille, Outokummulle, Polvijärvelle ja Tohmajärvelle. Kiinteän laajakaistan saatavuus on näissä kunnissa heikointa Pohjois-Karjalassa.

- Selvitykseen osallistuvat kunnat ovat laajoja maaseutukuntia, joista osassa kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuus on puhdas nolla. Kunnat haluavatkin selvittää, millaiset edellytykset niiden alueilla on valokuituinfran rakentamiseen. Kyseessä on sekä näiden kuntien että koko maakunnan elinvoiman parantaminen tietoliikenneyhteyksien kehittämisen avulla, kertoo projektipäällikkö Esa Huurreoksa Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Toteutettavuusanalyysin tuloksena kunnille muodostuu riittävä käsitys jo tarjolla olevista tietoliikenneyhteyksistä sekä investointitarpeesta, jolla vastataan EU:n laajakaistastrategian mukaiseen tavoitenopeuteen, joka on 1 000 Mbit/s vuoteen 2025 mennessä.

Selvitysvaiheessa kunnille laaditaan karkean tason verkkosuunnitelma ja kustannusarvio. Lisäksi tuotetaan malleja eri toteuttamisvaihtoehtoista ja mallinnetaan liiketoimintaa huomioiden rahoitusvaihtoehdot. Työ pitää sisällään myös tuotteistusta ja kannattavuuslaskentaa. Näistä tuloksista muodostuu jokaiselle hankkeessa mukana olevalle kunnalle yksilöllinen tiekartta mahdolliseen investointihankkeeseen etenemisen tueksi.

Vastaa toimijahakuun 10.9. mennessä!

Toteuttavuusanalyysissä jokaiseen kuntaan rakennetaan myös näkymä toimijuudesta: onko kunnassa markkinaehtoisesti toimivia valokuitutoimijoita tai löydetäänkö kuntaan toimijaa, joka julkisia tukia hyödyntäen sitoutuisi laaja-alaisempiin verkkototeutuksiin.

Toimijat voivat ilmoittaa omasta kiinnostuksestaan alueelle myös kaikille avoimen haun kautta osoitteessa https://www.cinia.fi/pohjois-karjala-selvitys.

Lisäksi hankkeessa selvitetään mahdollisuutta ja tahtotilaa alueille perustettaville osuuskunta- tai yhtiömuotoisille, toimijoille. Toimijahakuun voi vastata 10.9. saakka.

Saatujen tietojen perusteella kunnat tekevät päätöksensä osallistumisesta valokuituhankkeiden rahoittamiseen ja rakentamisen edistämiseen tulevissa julkisen tuen rahoituskierroksissa. Toteutettavuusanalyysit on vaiheistettu siten, että kunnilla olisi mahdollisuus hakea investoinneille tukea 30.9.2021 mennessä elvytysvaroista myönnettävistä tuista.

Toteutettavuusanalyysiä valmistelee Cinia Oy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimeksiannosta.

Kuvituskuva, valopisteitä taivaalla.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute