ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöt valmentavat yrityksiä koronan jälkeiseen aikaan

Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöt valmentavat yrityksiä koronan jälkeiseen aikaan

Koronapandemian yritystoiminnalle aiheuttamia vahinkoja pyritään korjaamaan ja yritysten toimintakykyä vahvistamaan kehittämisyhtiöiden vetämissä hankkeissa Pohjois-Karjalassa. Toimenpiteissä keskitytään mm. uusien liiketoiminta- ja ansaintamallien luomiseen sekä digi- ja vastuullisuusosaamisen kehittämiseen. Palvelut räätälöidään pitkälti yritysten tarpeiden mukaan.

Liikkeellä ovat Kontionloikka Oy, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, Lieksan Kehitys Oy LieKe ja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristö on jo näyttänyt hankkeille vihreää valoa. Torstaina 16.9. kokoontunut maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) sai ne tiedokseen. Hankkeiden rahoituksesta vastaa Etelä-Savon ELY-keskus (React-EU:n ESR-toimenpiteet).

Kontionloikka haki 256 000 euron rahoitusta Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella 2.0 -hankkeelleen. Kyseessä on jatkohanke, jossa tarjotaan yrityksille konkreettista apua toiminnan kehittämiseen erityisesti talous-, digi-, rekrytointi-, ja vastuullisuustaidoissa. Kesäkuun alussa käynnistynyt hanke päättyy 31.5.2023.

Keski-Karjalassa on tavoitteena lisätä yritysten digiosaamista liiketoimintaprosesseissa, johtamisosaamista ja työhyvinvointia PRE ACT – Muutos on mahdollisuus -hankkeessa. KETI:n hankkeelle on myönnetty 233 279 euron rahoitus. Hanke alkoi 1. elokuuta ja päättyy 31.8.2023.

Lieksa react – koronasta kohti uutta normaalia on nimeltään LieKe:n hanke, joka on myös jo alkanut ja kestää heinäkuun loppuun 2023. Hanke auttaa löytämään uusia kasvunmahdollisuuksia koronasta kärsineille yrityksille digitalisaation ja vihreän kasvun kautta. Hankkeelle on myönnetty 338 943 euron rahoitus.

PIKES ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy tekevät yhteistyötä Ylä-Karjalassa Yritysten muutoskyvykkyyden parantaminen -hankkeessa.  Toimenpiteet perustuvat kyselyyn, johon vastasi melkein sata nurmeslaista yritystä. Ammattikorkeakoulu tuo yrityksille tietoa ja osaamista mm. liiketoiminnan kehittämiseen. Hanke on saanut 255 917 euron rahoituspäätöksen. Se päättyy 31.8.2023.

Nuoret tehokkaammin ennaltaehkäisevän tuen piiriin

Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksen toinen iso rahoitusteema koski maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. MYR sai tiedokseen sihteeristössä hyväksytyt kolme hanketta, joilla mm. ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja mielenterveyden ongelmia.  Niistä mittavin on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n KOLMIPORRAS – Kolmiportainen varhaisen tuen toimintamalli nuorten psykososiaalisissa haasteissa.

Kolmiportaassa pyritään parantamaan ennaltaehkäiseviä palveluja etenkin maakunnan haja-asutusalueilla ja syrjäseudulla. Tiedossa on, että nuorten pahoinvointi kasvaa mitä kauemmaksi kasvukeskuksista mennään. Erilaiset sosiaaliset haasteet ja huono-osaisuus kasaantuvat. Palveluihin ohjaaminen on vaikeaa, kun ne ovat hajallaan ja monen eri toimijan tarjoamia. Asiaa ei helpota tiedon puute ja kohderyhmän korkea kynnys hakea apua. Hankkeessa kehitetäänkin toimintamalli, joka yhdistää Joensuun seudun omaishoitajat ry:n ja Joensuun Setlementti ry:n tukitoiminnat sekä Siun soten psykologin palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

ELY-keskus myöntää hankkeelle 254 200 euron rahoituksen. Hanke alkoi syyskuun alussa ja kestää elokuun loppuun 2023. Se toteuttaa Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 4 erityistavoitetta Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2021 painopistettä Hyvinvointi ja osallisuus.

Kaksi muuta myönteisen rahoituspäätöksen saanutta hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää hanketta ovat:

  • Työttömien teatteri, 1.9.2021–31.8.2023. Hakija Sirkus Supiainen -yhdistys ry. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 159 768 euroa. Rahoittaja ELY-keskus.
  • Yhdessä vapaaehtoiseksi – Tuettua vapaaehtoistoimintaa Joensuussa, 1.9.2021 – 30.4.2023. Hakija Kotikartanoyhdistys ry ja Joensuun Setlementti ry. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 132 280 euroa. Rahoittaja ELY-keskus.

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmälle saatettiin tiedoksi sihteeristön kokouksissa 18.6.

ja 23.8. käsitellyt hankkeet, joista myönteisen rahoituspäätöksen ovat saaneet:

Metsäbiotalous:

  • Hiiliviisas monimuotoisuusinventointi, 1.9.2021–31.12.2022. Hakija Suomen metsäkeskus. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 79 024 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Koulutus, osaaminen, TKI:

  • EduEntr – Koulutusyrittäjyys ja -yritysyhteistyö, 1.8.2021–31.8.2023, Hakija Itä-Suomen

yliopisto. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 257 718 euroa ELY-keskukselta.

  • Kansainvälinen uraohjaamo, 1.9.2021–31.8.2023. Hakija Karelia Ammattikorkeakoulu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 384 000 euroa ELY-keskukselta.
  • Sosiaali- ja työllisyysalan digitaaliset palvelut ja etäohjaus pitkien välimatkojen maakunnassa, 1.8.2021–31.8.2023. Hakija Karelia Ammattikorkeakoulu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 328 000 euroa ELY-keskukselta.

Kielteisen rahoituspäätöksen saaneet:

  • Yrittäjät-akatemia, 17.5.2021–18.6.2023. Hakija Suomen Yrittäjät ry. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 1 091 264 euroa ELY-keskuksilta
  • Digivihreää osaamista ja hyvinvointia työyhteisöihin, 1.6.2021–30.6.2023. Hakija Työväen Sivistysliitto. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 449 758 euroa ELY-keskukselta.

Seuraava ohjelmakausi vauhtiin marraskuussa

EU:n alue- ja rakennepolitikan kansallisen ohjelman, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, toimeenpano käynnistyy 1.11.2021. Ohjelmakauden toteutus aloitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) mukaisilla toimenpiteillä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet käynnistyvät vuoden 2022 alkupuolella.

Suomelle osoitettujen EU-rakennerahastovarojen maan sisäisestä jaosta neuvotellaan edelleen. Kun siitä on päätetty, Suomen valtioneuvosto voi hyväksyä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ja toimittaa sen Euroopan komissiolle lopullista hyväksymistä varten.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 29.10.2021.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute