ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan kehittämisen arvopaperi lausuntokierrokselle

Pohjois-Karjalan kehittämisen arvopaperi lausuntokierrokselle

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma piirtää aluekehittämisen kokonaiskuvan vuoteen 2025 saakka.

Viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanolla kokoontunut Pohjois-Karjalan maakuntahallitus päätti lähettää Maakuntaohjelma POKAT 2025:n luonnoksen sidosryhmille lausuntokierrokselle. Luonnos tulee avoimesti nähtäville ja kommentoitavaksi ajalle 21.9.– 3.11.

- Maakuntaohjelmaa on valmisteltu todella laajalla rintamalla. Pelkästään esittelytilaisuuksia on pidetty 91 kappaletta. Sen sisältöön ovat ottaneet kantaa eri organisaatiot, lukuisat asiantuntijat ja ihan tavalliset pohjoiskarjalaiset. Ja sama linja jatkuu edelleen – kuka tahansa voi vielä kommentoida sitä marraskuun alkuun mennessä, kertoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Aluekehitys kuuluu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin, ja maakuntaohjelmalla määritellään alueen kehittämisen poliittinen tahtotila aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Keskeisin tavoite on tukea ja saada aikaan toimia, jotka lisäävät maakunnan elinvoimaisuutta ja sitä kautta parantavat asukkaiden hyvinvointia.

- Alueen kehittämiseen ja kehittymiseen vaikuttaa monet tekijät ja niistä maakuntaohjelma luo kokonaiskuvan. Voi sanoa, että eri toimijat tekevät maakunnan, ei maakuntaohjelma, Huttunen sanoo.

Seuraavan nelivuotisjakson viisi tärkeintä kehittämisteemaa ovat:

  1. Kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet
  2. Osaava elo – koulutus ja osaaminen
  3. Hyvä olo – hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat
  4. Ilmastokestävyys ja luonnon lumo
  5. Saavutettavuus – toimiva liikennejärjestelmä

Kaikissa kehittämisteemoissa ovat automaattisesti mukana ilmasto- ja ympäristöasiat, digitalisaation hyödyntäminen ja kansainvälinen yhteistyö.

Maakuntaohjelmalla ei ole omaa budjettia, vaan sen rahoitus tulee eri rahoitusohjelmien kautta. Rahoitus on vuositasolla noin 180–200 miljoonaa euroa. Esimerkiksi loppusuoralla olevan POKAT 2021 -maakuntaohjelman kehittämishankkeiden rahoituksesta 96 prosenttia on tullut Euroopan unionin erilaisista rahoituskanavista. Ohjelman 3,5 vuoden kohdalla oli toteutettu 511 hanketta rahoituksen ollessa 143 miljoonaa euroa.

POKAT 2025:n hyväksyy uusi maakuntavaltuusto joulukuussa. Maakuntaohjelman luonnokseen voi tutusta maakuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-karjala.fi/pokat2025. Sivuilla on myös mahdollisuus kommentoida luonnosta.

Maakuntakaavaehdotukseen yhteistä näkemystä

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n 1. vaiheen kaavaluonnoksesta annettavat vastineet. Kaavaluonnos oli nähtävillä koko toukokuun ja siihen annettiin yhteensä 41 lausuntoa ja mielipidettä.

Maakuntaliitto järjesti kesä- ja elokuussa 2021 neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia niille kunnille, jotka toivoivat tapaamista. Samoin neuvotteluja käytiin muiden sidosryhmien kanssa. Niiden perusteella maakuntaliiton vastineita on tarkennettu ja ne sisältävät myös linjanvetoja valmisteilla olevaa kaavaehdotusta varten.

Turvetuotannon kohdentaminen on herättänyt kaavoitustyön aikana keskustelua. Kaavaluonnoksessa oli varauduttu huomattavasti Ilomantsin aktiivihiilitehtaan ensimmäistä ja toista tuotantovaihetta suurempaan raaka-ainemäärään. Tuotantoa voidaankin kohdentaa pienemmälle alueelle ja soveltuvimmille soille. Niitä otetaan jatkotarkasteluun 29 kappaletta (4 021 ha). Kaavasta poistetaan kymmenen kaavaluonnoksessa mukana ollutta suota: Koivusuo, Ruosmesuo, Jormonsuo, Iljansuo, Tetrisuo, Mäkräsuo, Vehkasuo, Teerisuo, Kurkisuo ja Heinäsuo.

Soidensuojelun osalta suot säilytetään luonnoksen kaltaisina lukuun ottamatta Kontiolahden Raatesuota. Raatesuon rajaus tarkastellaan uudelleen kunnan yleiskaavan mukaiseksi.

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta poistetaan joitakin kaavaluonnoksessa olleita kohteita. Myös kaavaan merkittävien kohteiden kohdalla on muistettava, että kaavamerkintä ei tarkoita kohteen suojelua. Tämä tullaan huomioimaan myös kaavamääräyksessä.

Itä-Suomi lähtee luomaan järvimatkailun suuraluetta

Visit Karelia Oy:n Pro Lakeland – vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hanke sai vihreää valoa maakuntahallitukselta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 100 000 euroa ja haettu tuki 80 000 euroa.

Hankkeessa ovat mukana Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnat ja sen tavoitteena on luoda yhteinen itäsuomalainen Lakeland-verkosto matkailuun. Hankkeessa myös mm. määritellään suuralueen yhteinen vastuullisen ja kestävän tekemisen ajatus matkailuun.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustajainkokous kokoontuu 27.9. Siinä käydään maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali. Uusi maakuntavaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 18.10. ja uusi maakuntahallitus 25.10.

Kaaviokuva maakuntaohjelman visiosta.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute