ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma edistää koko Suomen biotaloussektoria

Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma edistää koko Suomen biotaloussektoria

Pohjois-Karjalasta on muodostumassa merkittävä modernin reaktiivisen hiilen tuotantokeskittymä.

Luonnonvarakeskus on hakenut Black Green – Pohjois-Karjalan Biohiiliohjelmalle 487 488 euron rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtiolta. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee hankkeelle myöntävää rahoituspäätöstä. Tämä saatettiin torstaina 29.10. kokoontuneen Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) tietoon.

Marraskuussa käynnistyvä kolmevuotinen Black Green -hanke tukee Pohjois-Karjalan nykyisiä ja suunnitteilla olevia biohiili-investointeja ja luo kysyntää biohiilituotteille. Biohiili luo potentiaalisen uuden tuotteen liukosellun, pyrolyysiöljyn ja aktiivihiilen rinnalle ja mahdollistaa uusien jatkojalostusyritysten synnyn alueelle. TKI-hankkeessa ovat mukana myös Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Business Joensuu. Toimenpiteiden suunnittelu on tehty yhteistyössä maakunnan biotalousalan yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Biohiili on moderni reaktiivinen hiili, jolle on nopeasti laajan mittakaavan kysyntää energiantuotannossa, jossa uusiutuvalla puuperäisellä polttoaineella korvataan fossiilista kivihiiltä polttavissa energialaitoksissa. Myös teräksen tuotannossa on biohiilelle suuren volyymin käyttöpotentiaali. Pidemmälle jalostettu biohiili on korkean lisäarvon tuote, jolla on monia käyttösovelluksia mm. suodatuksessa, puhdistuksessa, kompostoinnissa, maanparannuksessa ja hiilidioksidin varastoinnissa.

Lähienergiayhteisöjä ja yrityksille jatkajia

MYR:n tiedoksi saatettiin myös kahdeksan muuta hanketta, joita on käsitelty MYR:n sihteeristön syksyn kokouksissa.

Myönteisen rahoituspäätöksen on saamassa mm. Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hanke, jonka hakijana on Karelia-ammattikorkeakoulu. Karelia on hakenut 398 960 euron rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta. Hankkeessa kehitetään pilotteja lähienergiayhteisöistä, kestävistä digitaalisista palveluista ja kestävyydestä yritystoiminnan strategisena valintana.

Ruokasektorilla myönteisen rahoituspäätöksen on saamassa Mainio Maitotila -hanke, joka toimii Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella 1.9.2020-30.8.2023. Pro Agria Itä-Suomi on hakenut hankkeelle ELY-keskukselta 371 947 euron rahoitusta, josta 83 992 euroa kohdistuu Pohjois-Karjalaan.

Hankkeessa koulutetaan vähintään 300 maidontuottajaa ja vähintään 40 asiantuntijaa huomioimaan ja ottamaan käyttöönsä hiiltä sitovat toimenpiteet tuotannossaan sekä seuraamaan niiden onnistumista erilaiset hiili- ja talouslaskureiden avulla. Hankkeen toimintaa kohdennetaan tiloille, jotka ovat tehneet investointeja tuotannon kehittämiseen ja jotka ovat aidosti jatkavia tiloja sekä tiloihin, joilla on tehty omistajanvaihdos ja maidontuotanto jatkuu uuden yrittäjän voimin. Pohjois-Karjalasta on mukana 64 tilaa.

Myönteinen lisärahoituspäätös ja jatkoaika on tulossa Pohjois-Karjalan Yrittäjien JATKIS-hankkeelle. ELY-keskukselta on tulossa 60 055 euron lisärahoitus hankkeelle. Hankkeessa etsitään jatkajia pohjoiskarjalaisille yrityksille. Enää ei tarvitse löytää myytäviä yrityksiä, vaan suurempi ongelma on se, mistä löytyy jatkajat.

Muita myönteisen rahoituspäätöksen saavia hankkeita ovat:

  • PerhEke - Perhehoito elinkeinona (Hakija Kiteen evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys. ELY-keskus on tehnyt lisärahoituspäätöksen)
  • Työelämälähtöinen laboratoriotyöskentelykoulutuksen kehittämishanke -TE-Lab (Hakija Itä-Suomen yliopisto. ELY-keskus valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä)
  • Hybridipellettien tuotantotekniikka ja hyötykäyttö – Hybridipelletti (Hakija Karelia-amk. Business Finland valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä)

Kielteisen rahoituspäätöksen saavia hankkeita ovat:

  • Digitaidoilla tuloksiin (Hakija Turun yliopisto, Kiteen evankelinen kansaopisto. Rahoituspäätöksen valmistelija on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto).
  • ENSIO - Ensiharvennusosaamisen kehittäminen ja koulutus (Hakija Suomen metsäkeskus. ELY-keskus on jo tehnyt kielteisen päätöksen)

MYR hyväksyi POKAT 2021 -maakuntaohjelman ensi vuotta koskevan toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä maakuntaliiton, ELY-keskusten ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa.

Joensuun kaupungin hallintopäällikkö Riitta Himanka kutsuttiin MYR:n pysyväksi asiantuntijaksi. Himanka tulee Joensuun kaupungin kehitysjohtaja Janna Puumalaisen tilalle.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 10. joulukuuta.

Lisätiedot:

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute