ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan ampumaradat kartoitettu

Pohjois-Karjalan ampumaradat kartoitettu

Lopputuloksena on kattava ja ajantasainen kuva maakunnan ampumaratojen käytöstä ja nykytilanteesta

Maakuntaliitto kartoitti Pohjois-Karjalan alueen ampumaratoja maalis-huhtikuussa 2019. Sisäammuntaratoja ei sisällytetty kartoitukseen. Ampumaratarekisteriin koottujen tietojen pohjalta laadittiin rataesittely kustakin ampuradasta. Lopulliseen ampumaratarekisteriin tuli kaiken kaikkiaan 35 ampumarataa tai -aluetta. 

Maakunnan ampumaradat vuosittaisen laukausmäärän mukaan

  • Alle 10 000 laukausta vuodessa: puolet (12) ampumaradoista
  • Yli 10 000 mutta alle 200 000 laukausta vuodessa: 11
  • Yli 200 000 laukauksen ratoja: 1 
  • Lisäksi yhden suunnitteilla olevan radan kokonaiskapasiteetti mahdollistaisi ampumaurheilukeskuksen määritelmän täyttävät 300 000 laukausta.

Näiden lisäksi maakunnassa on kaksi ampuma-aluetta, joilla ei ole varsinaisia ratoja, vaan ne muodostuvat puolustusvoimien tai rajavartioston ampuma- ja harjoitusalueista. 

Ympäristölupa on voimassa noin puolella ampumaradoista ja vireillä yhteensä kahdeksalla ampumaradalla. Hieman vajaa puolet (16 kpl) radoista on paikallisen metsästysseuran ylläpitämiä. Yhdeksän rataa on riistanhoitoyhdistysten ja viisi ampuma- tai urheiluseurojen ylläpitämiä. Yleisimmät ampumalajit Pohjois-Karjalassa ovat kivääriammunta (27 radalla) ja hirvimaaliammunta (22 radalla). Haulikkoammuntaa voi harrastaa 19:lla radalla, joista 11:ssä on skeet- ja kahdeksalla trap-ammuntapaikka. Pistooliammuntaa ja pienoiskivääriammuntaa voi kumpaakin harrastaa kymmenellä ulkoradalla. Yhdeksän maakunnan radoista on avoinna kaikille, minkä lisäksi ainakin kolme rataa on ulkopuolisten vuokrattavissa. Loput radoista ovat rajattuja joko paikallisen metsästysseuran, riistanhoitoyhdistysten jäsenten, puolustusvoimien, rajavartioston ja muiden viranomaistahojen, tai useamman tahon käyttöön. 

Ampumaratojen kehittämissuunnitelma (hyväksytty 26.11.2018) ja ampumaratakortit löytyvät sivulta pohjois-karjala.fi/alueidenkayton-selvitykset

Lisätietoja ampumaratarekisteriin liittyen

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute