ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalaan laaditaan ilmasto- ja energiaohjelma 2030

Pohjois-Karjalaan laaditaan ilmasto- ja energiaohjelma 2030

Pohjois-Karjalan aiempi ilmasto- ja energiaohjelma laadittiin vuonna 2011. Tämän jälkeen ohjelmaa täydentämään laadittiin “Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040” -asiakirja.  

Pohjois-Karjala on edennyt ilmasto- ja energiasektorin työssä hyvin, mutta yhteiskunnallisten muutosten ja viime vuosina asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden johdosta on tarve katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Tässä tilanteessa on tarpeellista laatia maakunnalle uusi ilmasto- ja energiaohjelma. Siinä määritellään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tavoitteet, askelmerkit ja toimenpiteet, jotka ulottuvat vuoteen 2030.

Maakuntaliitossa on jo tehty selvitykset Pohjois-Karjalan päästövähennyspotentiaalista ja maakunnan kuntaomisteisten kiinteistöjen energiakulutuksesta. Selvitykset tukevat toisaalta Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman päivitystä ja ovat lisäksi tausta-aineistona HINKU-maakunta -nimityksen hakemiselle ja siihen liittyvän päästövähennyspolun luomiselle.


Osana maakunnallista ilmastotyötä järjestetään 25.11. Joensuussa “Kestävän kasvun foorumi”. Tapahtuman keskeisinä teemoina ovat Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelmatyö, kiertotalous sekä ilmastoviisas rakentaminen.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute