ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjala esittää 900 miljoonan euron investointipakettia

Pohjois-Karjalasta 900 miljoonan euron esitys elpymisvälineen varojen käytöstä

Pohjois-Karjala lähtee tavoittelemaan EU:n elpymisvälineen varoja 900 miljoonan euron arvoisella vihreiden investointien paketillaan. Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman luonnos on valmistunut ja se asetetaan nähtäville. Maakuntaohjelman laadinta 2022–2025 on käynnistämässä.

Pohjois-Karjala esitteli lokakuun alussa ensimmäisten maakuntien joukossa oman ehdotuksensa EU:n elpymisvälineen varojen ohjaamisesta valtiovarainministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. Kyseessä on maakunnan keskeisten elinkeinotoimijoiden laatima 900 miljoonan euron arvoinen investointipaketti, jonka kärkenä ovat nopeiden raideyhteyksien parantaminen sekä yritys- ja tki-investoinnit, jotka vauhdittavat talouden vihreää ja digitaalista siirtymää.

Elpymisvälineen käyttö käynnistyy keväällä 2021 ja sitä ohjaa kansallinen kestävän kasvun ohjelma. Pohjois-Karjalan investointipaketti on konkreettinen esitys, jossa esitetyt investoinnit ovat jo suunnitteilla ja jotka voidaan käynnistää nopeasti.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi esityksen investointipaketista maanantaina 26.10.

- Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet investointipaketin osalta. Päätimme kokouksessa esityksen pohjalta painottaa niin sanottua kolmen kärkeä, jotka ovat vihreät teolliset investoinnit, TKIinvestoinnit esimerkiksi GTK Minteciin, fotoniikan keskukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä Joensuu-Imatra-rataosuuden perusparantaminen ja nopeuden nosto, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman 2030 luonnoksen nähtäville 26.10. ja 11.12.2020 väliseksi ajaksi. Ohjelman päätavoitteena ja visiona on, että Pohjois-Karjala on ilmastokestävyyden edelläkävijä vuoteen 2030 mennessä. HINKU-maakunnan tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmalla halutaan samalla avata uusia mahdollisuuksia entistä monimuotoisemmalle elinkeinoelämälle.

Maakuntaohjelman 2025 (POKAT 2025) osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin 21.10. viranomaisneuvotteluissa. Maakuntahallitus nimesi maakuntaohjelmalle ohjausryhmän, johon kuuluvat Lea Oravalahti-Pehkonen (Lieksa), Hannele Autti (Joensuu) ja Sinikka Musikka (Kitee). Ohjelma valmistuu syksyllä 2021. Maakuntaohjelma on aluekehittämisen ohjenuora, jota toteutetaan muun muassa EU-rahoituksella. EU-rahoituksen taso on noin 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Maakuntahallitus hyväksyi myös Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 ensimmäisen vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Vaihekaavassa keskitytään turpeeseen, arvokkaisiin soihin sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.5.–26.6. ja siihen saatiin 34 lausuntoa ja yksi mielipide.

Lausunnoissa korostettiin erityisesti kaavaprosessiin osallistamisen tärkeyttä ja huolellista vaikutusten arviointia. Muun muassa turpeen hyötykäyttöön haluttiin osoitettavan riittävästi alueita niin, että uudet käyttömuodot ja Ilomantsin aktiivihiilitehtaan toiminta on mahdollista. Lisäksi lausunnoissa kiinnitettiin huomiota ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja vesistönsuojeluun liittyviin asioihin. Rakennetun kulttuuriympäristön inventointia pidettiin hyvänä asiana. Kaavaa varten laadittujen selvitysten laatiminen on nyt käynnissä ja työ etenee siitä kaavaluonnoksen valmisteluun.

Maakuntahallituksen kokoukseen osallistui myös Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen, joka esitteli yksikkönsä strategisia painotuksia ja tulossopimusesitystä. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategiset painotukset vuoteen 2023 asti ovat mm. kansainvälisesti vetovoimainen alue, kilpailukykyiset, uudistuvat ja ympäristövastuulliset yritykset sekä nuorten työllisyyden parantaminen. Tavoitteena on mm. nostaa maakunnan työllisyysaste 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Pohjois-Karjalan työllisyysaste oli lähtötilanteessa, vuoden 2020 toisella neljänneksellä, 66,8 prosenttia.

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 23.11.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute