ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Onnistumisia metsäbiotaloudessa ja koulutuksessa

Onnistumisia metsäbiotaloudessa ja koulutuksessa

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman 2021 (POKAT 2021) toteutus on puolivälissä. Mutta miten ohjelman kehittämishankkeet ovat toteutuneet tähän mennessä? Se selviää juuri valmistuneesta arviointiraportista.

Maastopyöräilijä jylhässä metsässä.

POKAT 2021 sisältää yhteensä 18 painopistettä, joita on toteuttanut puoliväliin mennessä 382 kehittämishanketta. Rahoituksen arvo on ollut 90,7 miljoonaa euroa. Maakuntaohjelmaa hyödynnetään eniten hanketyössä, mutta myös tiedonlähteenä, tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä edunvalvonnassa. Se toimii myös muun aluekehittämisen strategiatyön perustana.

Tuoreen arviointiraportin mukaan selkeä kahden kärki toteuman osalta ovat metsäbiotalouden sekä koulutuksen ja osaamisen painopisteet.

Metsäbiotalouden toteuman arviointi on poikkeuksellisen positiivinen. Se on toki eniten hankerahoitusta saanut maakuntaohjelman painopiste ja Pohjois-Karjalan pitkäaikainen vahvuus. Koulutuksen ja osaamisen hyvä toteuma kertoo vahvasta koulutusmaakunnasta, joka on pystynyt toimimaan säästöistä huolimatta. Koulutus on yksi Pohjois-Karjalan kärkialoista ja se vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi metsäbiotalouden menestykseen.

Arviointikysely ehdittiin tehdä juuri ennen koronakriisiä. Kyselyn vastaajina olivat POKAT 2021 -maakuntaohjelman työryhmät, joissa oli yhteensä 305 henkilöä. Toimintaympäristön tilanne muuttui radikaalisti kyselyn jälkeen, joten voi vain arvailla, millaisia vastauksia olisi saatu ja mitä asioita olisi korostettu korona-ajassa. Hyvinvointi, elinvoimaisuus ja saavutettavuus ovat kyselyissä aina kärjessä, mutta olisivatko esimerkiksi ruokaan ja turvallisuuteen liittyvät teemat nousseet enemmän esille?

Vastaajat toivoivat tulevaisuudessa lisää panostusta yksilöä sekä toiminta- ja elinympäristöä koskeviin teemoihin. Eniten esille nostettiin elinvoimaisuutta, mutta heti perässä tulivat saavutettavuus, työllisyys, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä palvelut. Nuoret, matkailu ja luonnontuotteet olivat lähes tasapisteissä mainintojen määrässä. Liiketoiminnan saralla lisäpanostuksia toivottiin mm. tuotteistamiseen sekä johtamis- ja myyntiosaamisen kehittämiseen.

Arvioinnin johtopäätökset ovat:

  • Toimivat rakenteet – aluekehityksen varmuusvarasto muutostilanteessa.
  • Riittävät resurssit kehittämistoiminnan mahdollistajana - riittävät kehittämisresurssit ja osaaminen niiden monipuoliseen käyttöön.
  • Yhteistyö toimintatapana ja lisäarvon tuottajana.
  • Toimintaympäristön moninaisuuden ja muuttuvuuden tunnistaminen.
  • Älykkään erikoistumisen käsitteen merkityksen muutos huomioitava uudessa maakuntaohjelmassa, POKAT2025.

Kehittämistyössä tarvitaan joustavuutta, soveltamista ja ennakointia. Rakenteisiin panostaminen on tärkeää, jotta muutoksiin voidaan reagoida vahvalta pohjalta. Keskeisiä rakenteita ovat esimerkiksi osaamiseen, saavutettavuuteen, tietoliikenneyhteyksiin, innovaatioekosysteemeihin ja koulutukseen liittyvät toimet.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös POKAT 2025 -maakuntaohjelman laadinnassa.  

Maastopyöräilijä jylhässä metsässä.

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2021

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute