ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Nuoret ja lapset esillä maakuntahallituksen kokouksessa

Nuoret ja lapset esillä maakuntahallituksen kokouksessa

Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa nuoret ja lapset nousivat esiin maakuntapäivän suunnitelmien ja maakunnallisen nuorisovaltuuston vierailun ansiosta. Maakuntahallitus päätti myös rahoittaa lukuisan määrän erilaisia uusia hankkeita matkailusta sieniviljelyyn osana metsänhoitoa.

Maakuntahallitus sai maanantaisessa kokouksessaan ensi käden tietoa valmisteilla olevasta Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen kolmannesta maakuntapäivästä. Maakuntapäivän h-hetki koittaa lauantaina 29.8.2020 ja tapahtumien rahoitushaku on auki 17.4.2020 saakka. Maakuntahallitus otti tyytyväisenä vastaan tiedon siitä, että tämän vuoden maakuntapäivän erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Tarkoituksena on ottaa lapset ja nuoret mukaan sekä tapahtuman tekijöiksi että osallistujiksi.

– Toivon, että Pohjois-Karjalan lapset ja nuoret ovat tulevaisuudessa myös maakuntamme aikuisia ja jäävät asumaan tänne. On tärkeää, että he ovat mukana suunnittelemassa maakuntamme tulevaisuutta niin juhlassa kuin arjessa, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Nuoria osallistujia nähtiin tällä kertaa myös maakuntahallituksen kokouksessa, kun Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajiston Oskar Mannelin ja Sakari Päivinen esittelivät nuorisovaltuuston toimintaa ja tulevia suunnitelmia. Manuksi kutsutun nuorisovaltuuston jäsenet tuovat nuorten ääntä maakuntatasolle ja pääsevät siten vaikuttamaan maakunnan kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Nuorisovaltuuston ideoita tullaan hyödyntämään syksyn maakuntapäivän suunnittelussa.

Myönteinen rahoituspäätös viidelle hankkeelle

Maakuntahallitus päätti rahoittaa seuraavia Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta haettuja hankkeita:

Pietarin meriklusterista uutta liiketoimintaa Pohjois-Karjalaan -hankkeessa tutkitaan, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia Pietarin meriklusteri tarjoaa Pohjois-Karjalalle. Toimenpiteillä edistetään pk-yritysten tuotekehitystyötä sekä pääsyä uusille markkinoille ja toimialoille. Hakijana toimii Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy. Maakuntahallitus myönsi hankkeelle EAKR-tukea 220 000 euroa.

Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan -hankkeen keskeisenä ajatuksena on Kalevalan tarinoiden tuotteistaminen digitaalisuuden avulla. Hanke lujittaa kulttuurin, matkailun ja luovien alojen yhteistyötä sekä tukee yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista. Maakuntahallitus myönsi Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteishankkeelle EAKR-tukea 381 505 euroa.

Kasvua ja yhteistyötä Keski-Karjalan matkailuyrityksille -hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Karjalan matkailuun vahva yhteinen tahtotila, määritellä alueen kärkiviesti ja sitä tukeva materiaali, sitouttaa toimijat luomalla yhteiset pelisäännöt sekä ottaa käyttöön tiedolla johtamisen työkaluja osaksi matkailun kehitystyötä. Maakuntahallitus myönsi Keski-Karjalan Kehitysyhtiön ja Tohmajärven kunnan yhteishankkeelle EAKR-tukea 83 142 euroa.

SieniHarvesteri – elintarviketuotannon innovaatioita harvesterin kourasta – elintarviketuotannon yhdistäminen metsänhoidon toimenpiteisiin on hanke, jossa kehitetään ja jalkautetaan uudenlaista erikoissienten viljelymenetelmää harvennus- ja päätehakkuumetsiköissä. Tuloksena saadaan uutta tietoa sieniviljelyn optimaalisesta kannattavuudesta osana tavoitteellista metsänhoitoa. Hanke on ylimaakunnallinen ja toimenpiteitä toteutetaan sekä Pohjois-Karjalan että Etelä-Savon alueella. Maakuntahallitus myönsi Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeelle EAKR-tukea 437 603 euroa.

Avoimen metsä- ja luonnonvaratiedon läpimurto – tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineiksi (OpenForData) on hanke, jonka tavoitteena on auttaa metsäbiotalousalan yrityksiä hyödyntämään avointa metsävaratietoa uusien palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hanke on ylimaakunnallinen ja toimenpiteitä toteutetaan sekä Pohjois-Karjalassa että Pohjois-Pohjanmaalla. Maakuntahallitus myönsi Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeelle EAKR-tukea 487 390 euroa.

Maakuntaohjelman toteutus hyvässä vauhdissa

Maakuntahallitukselle esiteltiin Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman kehittämishankkeiden kahden vuoden toteuma. Maakuntaohjelman toteutus on hyvässä vauhdissa, sillä 2018–2019 rahoitusta jaettiin 90,7 miljoonaa euroa kaikkiaan 382 hankkeelle. Maakuntaohjelman rahoituksesta peräti 92 % tulee EU:lta. Eniten hankkeita ja rahoitusta kohdistuu maakuntaohjelman painopisteistä älykkään erikoistumisen valintoihin: metsäbiotalouteen sekä teknologioihin ja materiaaleihin.

Tulevalla ohjelmakaudella Suomessa tulee olemaan valtioneuvoston linjauksen mukaisesti yksi rakennerahasto-ohjelma, johon sisältyy Itä- ja Pohjois-Suomea koskeva erityisosio. EU:n monivuotisen budjettikehyksen käsittely on vielä kesken ja maakunnille tulevan rahoituksen määrä on avoin. Rakennerahasto-ohjelman yleinen kommentointimahdollisuus järjestetään kevään aikana.

Maakuntahallitus sai myös nähtäväkseen maakuntaliitossa valmistellun raportin sote- ja maakuntauudistuksen valtionavustuksen käytöstä. Raportti on toimitettu valtiovarainministeriöön.

Lisätiedot:

maakuntajohtaja Risto Poutiainen, puh. 040 546 9649, risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi
maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen, puh. 040 067 3114, hanna.huttunen@eduskunta.fi

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute