ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left MYR:n hankenipussa kaikkea kansainvälistymisestä tekoälyyn

MYR:n hankenipussa kaikkea kansainvälistymisestä tekoälyyn

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui tänään käsittelemään uusia EU-hankkeita. MYR suhtautui myönteisesti yhdeksään uuteen hankkeeseen.

Etelä-Savon ELY-keskus on valmistellut myönteisen rahoituspäätöksen kahdeksalle hankkeelle.

GoGlobal hankkeen päätavoitteena on uusien kansainvälisten menestysyritysten synnyttäminen tai jo kansainvälistymisen polulla olevien yritysten kehittäminen Joensuun seudulla. Lisäksi halutaan synnyttää kansainvälisen liiketoiminnan osaamista, toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä liiketoiminnan rakentamiseksi ja synnyttää merkittävää kansainvälistä liikevaihtoa. Hankkeen nettokustannukset ovat 533 750 euroa ja hakijana on Business Joensuu Oy.

Topakka -toimivat palvelut työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi -hankkeen hakijana on Joensuun kaupunki. Tavoitteena on tarjota työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn liittyvät palvelut kaikille niitä tarvitseville työttömille Joensuussa, Kiteellä, Liperissä, Outokummussa ja Tohmajärvellä. Hankkeen tehtävänä on kehittää työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn monialainen ja selkeä palveluprosessi kuntien eri toimintaympäristöt huomioon ottaen. Budjetti on 1 232 800 euroa.

Tekoälyakatemia on Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan teollisuusyrityksille suunnattu hanke, jonka tavoitteena on luoda tekoäly-ymmärrystä osallistujayritysten johdolle. Hakijana on Brande Oy ja kustannukset ovat 188 320 euroa.

Humanistit uudistuvassa työelämässä -hankkeessa parannetaan humanististisilla koulutusaloilla opiskelevien opiskelijoiden, niiltä valmistuneiden ja jo työmarkkinoilla toimivien maistereiden ja tohtoreiden työelämäyhteyksiä Itä-Suomessa ja nopeuttaa heidän työllistymistään valmistumisen jälkeen. Hakijana on Itä-Suomen yliopisto ja kustannukset ovat 491 121 euroa.

Toki-hankkeen toteuttajana on Kitee. Hankkeen toiminnan kautta vahvistetaan Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan sekä eri viranomaisten välistä yhteistyötä työllisyyden hoidossa ja muodostetaan yhteinen toimintamalli, joka mahdollistaa hankkeen työntekijöiden, kuntien työllisyyskoordinaattoreiden ja muiden viranomaistahojen vahvemman yhteistyön sekä tekee toiminnasta yhä asiakaslähtöisempää. Kaksivuotisen hankkeen budjetti on 469 450 euroa.

Joensuun kaupungin Tuu mukaan -hankkeen päätavoitteena on tukea heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä oppilaan omassa koulussa ja nivelvaihetta oppilaan siirtyessä sairaalakoulusta omaan kouluunsa. Hankkeessa vahvistetaan lapsen ja nuoren huoltajien vanhemmuutta ja yhteistyövalmiuksia koulun henkilöstön kanssa. Budjetti on 99 967 euroa.

Sydämellä eteenpäin -hankkeessa vahvistetaan Eno-Uimaharju alueen asukkaiden sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Se kehittää ennaltaehkäisevän kohtaamisen malleja päivätoimintoihin ja kehittää vertaisverkostoja; miehille ja nuorille sekä ikäihmisille. Lisäksi se kehittää yhdistysyhteistyötä asuinalueen parhaaksi. Hakijana on Parempi Arki ry ja budjetti on 188 604 euroa.

Osaajat osaa 2020 sai 40 000 euron lisärahoituksen. Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta alueen yrityksissä johtamisen, prosessien ja laatujärjestelmien parantamisen avulla. Yrityksille hankitaan räätälöityjä, personoituja koulutuksia, joilla yritykset voivat rakentaa laatujärjestelmänsä, parantaa tuotantoprosessiaan sekä nostaa johtamisen tasonsa uudelle tasolle. Lisärahoitus kohdistetaan hankkeen kohderyhmänä olevien yritysten osaamisen kehittämiseen tarkoitettuihin ostopalveluihin eli johtamiskoulutuksiin, laatujärjestelmäkehittämiseen ja LEAN-koulutuksiin johtamisen työkaluna ja palvelutuotannossa.

Maakuntaliitto on valmistelemassa myönteistä rahoituspäätöstä Puurakentaminen - vähähiiliset rakentamisen ratkaisut -hankkeelle. Hanke käsitellään reilun viikon päästä maakuntahallituksessa.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute