ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maantielauttaliikenteeseen suunnitellut palvelutasoheikennykset kestämättömiä

Maantielauttaliikenteeseen suunnitellut palvelutasoheikennykset kestämättömiä

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Liperin ja Juuan kunnat tyrmäävät esitetyt heikennykset

Varsinais-Suomen ELY-keskus Turussa vastaa keskitetysti koko maan maantielauttaliikenteen hoidosta käsittäen liikenteen palvelutason määrittelyn, palveluiden hankinnan sekä lauttojen etuajo-oikeuslupien hallinnollisen käsittelyn. Maantielauttaliikenne perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maantiestä (23.6.2005/503).

Maantielauttaliikennettä hoidetaan 41 lauttapaikalla, joista 14 sijaitsee Järvi-Suomessa. Nykyinen maantielauttaliikenteen palvelutasomääritelmä on Tiehallinnon laatima ja peräisin vuodelta 2004. Lähes kaikki Järvi-Suomen lauttaliikennepalveluiden sopimukset ovat katkolla 1.1.2020 alkaen ja liikennepalvelut kilpailutetaan kevään 2019 aikana. Tulevassa kilpailutuksessa keskeisenä lisäyksenä hankintakriteereihin on käyttövarmuuden ja halutun palvelutason ohella ympäristövaikutusten huomiointi. Aikataululliseen lauttaliikenteeseen siirtyminen on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan tehokas keino parantaa lauttojen käyttöastetta ja vähentää liikenteen ympäristökuormaa.

Pohjois-Karjalan osalta lauttaliikennettä hallinnoiva ELY-keskus harkitsee, että sekä Juuan Hirvisalmessa (Paalasmaa) että Liperin Arvinsalmessa siirryttäisiin 1.1.2020 alkaen aikataulun mukaiseen liikenteeseen kello 05.00–23.00 siten, että vuoroväli olisi 20 minuuttia. Muina aikoina ei olisi aikataulua, vaan lautta liikennöisi tarvittaessa. ELY-keskus on varannut asianosaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä 17.5.2019 mennessä. Nykytilanteessa sekä Hirvisalmen että Arvinsalmen maantielautat liikennöivät ilman aikataulua 24/7 pois lukien kuljettajien lepotauot.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Liperin kunta ja Juuan kunta vastustavat jyrkästi esitettyä heikennystä maakunnan maantielauttojen palvelutasoon.

  • "Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtyminen hankaloittaisi merkittävästi ja monin tavoin lauttojen vaikutuspiirissä olevien kuntien sekä saaristoalueiden ihmisten ja yritysten arkea ja toimintaedellytyksiä. Tätä emme voi hyväksyä", maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen toteaa.

Hirvisalmen ja Arvinsalmen lauttaliikenteen vaikutuspiirissä olevat Juuan, Liperin ja Rääkkylän kunnat on valtioneuvoston asetuksella säädetty saaristo-osakunniksi. Saaristolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia ottamaan huomioon saariston erityisaseman toiminnassaan. Saariston vakinaisella väestöllä on oltava käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut mahdollisimman joustavasti. Lisäksi laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä todetaan, että maantielautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Laakkosen mukaan tästä pääsäännöstä on pidettävä jatkossakin kiinni.

Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen pitää lauttaliikennettä välttämättömänä vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden arjen sujuvuuden ja työssäkäynnin sekä matkailun, metsätalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmista.

  • "Nykymuotoinen ilman aikataulua kulkeva joustava liikennöinti on Paalasmaan saariston matkailuelinkeinolle ja mm. puunmyyntihintojen ja metsätalouden logistiikan näkökulmista välttämätöntä myös jatkossa. Kyse on jo periaatteellisesti tärkeästä ihmisten tasavertaisesta kohtelusta ja omaisuuden suojasta asuinpaikasta riippumatta", Hirvonen korostaa.

Liperin kunnanjohtaja Hannele Mikkanen edellyttää valtiolta jatkuvuutta saaristoisten kuntien peruspalvelujen turvaamisessa.

  • "Lauttayhteydellä on Liperissä suuri merkitys sujuvalle ja vähähiilipäästöiselle maa- ja metsätalouden poikittaisliikenteelle. Aikataulutettuun lauttaliikennöintiin siirtyminen heikentäisi liikenneturvallisuutta ja aiheuttaisi myös tarpeetonta kiirehtimistä mutkaisella, mäkisellä ja huonokuntoisella maantieverkolla. Lisäksi aikataulutettu liikenne lisäisi ajoneuvojen tyhjäkäyntiä lossien odotuspaikoilla, mikä olisi vastoin lauttaliikenteelle asetettuja ympäristötavoitteita, joita ajankohtaisella palvelutasotarkistuksella tavoitellaan", Mikkanen muistuttaa.

Kunnat tulevat jättämään asiasta viralliset lausuntonsa huhti-toukokuun aikana.

Lisätiedot:

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, 050 443 1661

Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen, 040 104 2001

Liperin kunnanjohtaja Hannele Mikkanen, 040 013 9989

 

 

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute