ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntaliiton hakemien kansainvälisten hankkeiden kautta uutta osaamista ja kehittämisnäkökulmaa Pohjois-Karjalaan

Maakuntaliiton hakemien kansainvälisten hankkeiden kautta uutta osaamista ja kehittämisnäkökulmaa Pohjois-Karjalaan

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osallistui 23 kansainväliseen hankehakemukseen, joista 18 hyväksyttiin. Näihin hankkeisiin maakuntaliitto on saanut rahoitusta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja ne työllistävät tällä hetkellä neljä henkilöä päätoimisesti.

Maanantaina 21.2. kokoontunut maakuntahallitus sai tiedokseen maakuntaliiton kansainvälisen hanketoiminnan toteuman.

- Kansainvälisen EU-hankerahoituksen saamiseen vaikuttaa alueen oma osaaminen ja aktiivisuus, joten maakuntaliiton voi katsoa onnistuneen tässä tehtävässä. Viisaasti valitut hankkeet paitsi tuovat uutta osaamista maakuntaamme myös vahvistavat tietyillä aloilla omaa erikoisosaajan rooliamme maailmalla, sanoo Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Hankkeita on rahoittanut seitsemän eri kansainvälistä EU-rahoitusohjelmaa. Ne on toteutettu kansainvälisessä yhteistyössä, mutta niissä on ollut runsaasti myös alueellista toimintaa. Maakuntaliitossa hankkeisiin lähtemisen lähtökohtana on, että niiden tulee olla strategisella tasolla merkittäviä Pohjois-Karjalalle ja niistä on oltava hyötyä maakunnan kehittämisessä.

Saaduista hankkeista on työn alla vielä kuusi: Circwaste, Agrores, Passpartool, CLEAN Extension, BIO4ECO Extension ja SAVINGSCAPES. Niissä kehitetään mm. rakennetun ympäristön energiatehokkuutta, metsäbiotalousalan koronaelpymistä, kiertotaloutta, sosiaalisten innovaatioiden tunnistamista ja viedään kaavoitusosaamista Itä-Euroopan maihin.

Samassa kokouksessa maakuntahallitus sai tiedokseen, että kansainväliset kehittämishankkeet jatkuvat RUSTIK-hankkeen muodossa. Suomesta Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittamaan hankkeeseen osallistuvat Itä-Suomen yliopisto, Mapita Oy ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun toimijat ja päättäjät, joiden osaamista pyritään lisäämään harvaan asuttujen alueiden kehittämisessä muuttuvassa maailmassa. Hankkeen budjetti on 6,9 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osuus on 187 385 euroa.

Aluekehittämisen keskustelu Pohjois-Karjalan ja valtion kesken

Valtioneuvosto käy uudenlaista vuoropuhelua maakuntien liittojen kanssa aluekehittämisen keskustelujen kautta. Pohjois-Karjalan vuoro oli 2. helmikuuta ja keskustelun teemoina olivat osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus sekä elinkeinoelämän vihreä kehitysloikka. Keskusteluissa syntyi maakunnan ja valtion välinen yhteistyöasiakirja, jossa sovittuihin asioihin maakuntaliitto aluekehitysviranomaisina kohdentaa määrärahaa. Pohjois-Karjalan osuus rahoituksesta on 665 000 euroa, mikä on 4,16 prosenttia määrärahan kokonaismäärästä. Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Karjalan aluekehittämiskeskustelujen yhteistyöasiakirjan.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030:n toimenpidesuunnitelman. Ilmasto- ja energiaohjelma 2030 hyväksyttiin maakuntahallituksessa vuosi sitten. Nyt valmistuneessa toimenpidesuunnitelmassa jokaiselle ohjelman tavoitteelle on esitetty toimenpiteitä, joilla voidaan hillitä ilmastomuutosta ja sopeutua siihen. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä toimenpiteitä ovat monipaikkaisen työskentelyn ja asumisen mahdollistaminen sekä liikkumisen tarpeen vähentäminen. Ilmastonmuutokseen sopeutumista on esimerkiksi lähiruoan tuotannon lisääminen.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n ensimmäisen vaiheen ehdotuksen lausuntoihin annettavat vastineet. Kaavaehdotus oli lausunnoilla 22.11.2021−2.1.2022 välisen ajan ja siitä saatiin 30 lausuntoa. Turvetuotantoon liittyvät asiat saivat eniten palautetta, sekä puolesta että vastaan. Myös soidensuojelun ja rakennetun kulttuuriympäristön teemoista saatiin palautetta. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville maaliskuussa.

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa sekä Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston eläkeläisneuvottottelukunnan asemaan. Ne siirtyvät maakuntaliiton alaisuudesta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle. Nuorisovaltuusto siirtyy sellaisenaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoksi, aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston maaliskuussa 2022. Maakuntaliitto tulee kuitenkin jatkamaan nuorten parissa tehtävää työtä erityisen yhteistyösopimuksen pohjalta. Eläkeläisneuvottelukunta lakkautetaan maakuntaliitosta sen jälkeen, kun aluehallitus on asettanut vanhusneuvoston huhtikuussa 2022.

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.3. Kokous pidetään Heinävedellä.

Kansainvälisen Passpartool-hankkeen opintovierailun osallistujat ryhmäkuvassa Joensuussa.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute