ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntaliiton budjetista nipistetään

Ensi vuosi on toiminnallisesti maakuntaliitolle erityinen, sillä silloin pureudutaan maakuntaliiton toiminnalle keskeisiin suunnitelmiin eli maakuntasuunnitelmaan, -ohjelmaan ja -kaavaan. Kyseiset asiakirjat antavat perustan maakuntaliiton strategiselle toiminnalle.

Maakuntasuunnitelma on pitkän tähtäimen suunnitelma ja se laaditaan ensi vuoden aikana. Myös maakuntaohjelman laadinta käynnistyy ensi vuonna. Maakuntakaavaa on Pohjois-Karjalassa laadittu vaiheittain. Tällä hetkellä on voimassa neljä eri vaihemaakuntakaavaa. Kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli ”PohjoisKarjalan maakuntakaava 2040” on parhaillaan ehdotusvaiheessa ja se on tavoitteena viedä maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kesällä 2020.


Maakuntahallitus lähettää maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelman kuntiin lausunnoille. Asiasta päättää joulukuun alussa kokoontuva maakuntavaltuusto. Nyt käsillä olevassa luonnoksessa maakuntaliiton ensi vuoden talousarvion toimintamenot olisivat 3,8 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää 277 300 euron sopeuttamista kuluvan vuoden toimintamenoihin verrattuna. Sopeuttamista toteutetaan sekä henkilöstöjärjestelyillä että toimintamenojen karsimisella.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute