ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntakaavaluonnos lausunnolle

Maakuntakaavaluonnos lausunnolle

Maakuntahallitus hyväksyi tänään Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 luonnoksen valmisteluaineistoineen. Kaavaluonnoksesta pidetään erillinen tiedotustilaisuus 12.11.

Maakuntakaava 2040:n luonnos tulee julkisesti nähtäväksi 12.11. – 20.12.2018 väliseksi ajaksi ja siitä on mahdollista antaa lausuntoja 31.1.2019 saakka. Maakuntakaavan luonnosaineisto palautui jatkovalmisteluun toukokuun maakuntahallituksen kokouksen jälkeen.

Maakuntaliitto korostaa, että kyseessä on luonnos. Siitä lähetetään noin 100 kuulemispyyntöä kunnille ja muille tahoille. Lisäksi kuka tahansa voi antaa palautetta ja kommentteja pohjois-karjala.fi-sivuilla 12.11. julkaistavista luonnosaineistoista, ja niistä keskustellaan kaavakahviloissa laajasti eri puolilla Pohjois-Karjalaa.

Tehtyjä muutoksia kaavaluonnokseen

Kevään jälkeen muutoksia on tehty alueiden kehittämisperiaatemerkintöihin.

Kolin kehittämisen kohdealue on tullut mukaan uutena merkintänä. Kaupan ja rajaliikenteen kehittämisen kohdealuetta Niiralassa on laajennettu. Taajamaseudun kehittämisen kohdealueita on esitetty vain seudullista merkitystä omaavien taajamien ympärille.

Maakuntakaavaan on uutena merkitty runkotiet. Joensuun kaupunkiseudulla kaavassa esitellään joukkoliikenteen ja pyöräilyn laatukäytävät. Pyöräilyteema on uutena merkintänä.

Eko-merkintä on muutettu informatiiviseksi osa-aluemerkinnäksi ’Metsien ja rantojen kannalta arvokas alue’, ja aluetta on rajattu hieman aiempaa pienemmäksi. Kuvaustekstiä ja suunnittelumääräystä on väärinkäsitysten välttämiseksi muutettu niin, että niissä otetaan metsätalous aiempaa vahvemmin huomioon. Rantojen käytön suunnittelumääräys on korvattu kehittämissuosituksella.

Maakuntakaavan vaikutusten arviointia on täydennetty ja mm. laadittu vaikutusmatriisi. Lisäksi muuta kaava-aineistoa on päivitetty monelta osin, erityisesti kaavaselostusta.

 

Lisätietoja

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute