ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntakaava 2040 on nyt lainvoimainen

Maakuntakaava 2040 on nyt lainvoimainen

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on saanut lainvoiman 8.7.2021.

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 7.9.2020. Siitä jätettiin yksi valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koski Nurmeksen Sotinpuron ampuma-alueen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 19.5.2021. Tästä päätöksestä ei jätetty enää valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Maakuntakaava on ollut voimassa 23.11.2020 alkaen valituksesta huolimatta maakuntahallituksen määräyksellä. Tämä on mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Maakuntakaava 2040 kumosi kaikki voimassa olevat maakuntakaavat eli neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain kolmannen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueet jätettiin edelleen voimaan. Kyseessä on koko Pohjois-Karjalan kattava ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.

Uusia merkintöjä ovat mm. liikenteen kehittämiskäytävät (Kuutoskäytävä ja Ysikäytävä) ja Kolin kehittämisen kohdealue.

Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on työn alla kaavaehdotuksen laadinta maakuntakaavan 1. vaihekaavasta. Siinä keskitytään turvetuotantoon, luonnonsuojelullisesti arvokkaisiin soihin sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön. Tarkasteltavana alueena on Pohjois-Karjala ilman Heinäveden kuntaa, jonka maankäyttöä käsitellään erikseen seuraavassa vaihekaavassa. Ensimmäinen vaihekaava etenee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana.

Kuvituskuva Pohjois-Karjalan saavutettavuuskartasta.

Lisää aiheesta:

Lisätiedot:

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute