ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntakaava 2040 etenee maakuntavaltuustoon

Maakuntakaava 2040 etenee maakuntavaltuustoon

Maakuntahallitus käsitteli maanantaina 18.5. lopullisen Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 asiakirjoineen ja päätti esittää sen hyväksymistä maakuntavaltuustolle.

VR:n matkustajuna Niittylahden maalaismaisemassa.

Kun maakuntakaava on aikanaan hyväksytty ja saanut lainvoiman, se kumoaa kaikki voimassa olevat maakuntakaavat eli neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain kolmannen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueet jätetään edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.

Maalis-huhtikuussa saatujen muistutusten (29 kpl) perusteella maakuntakaavaan on tehty pieniä täsmennyksiä ja korjauksia. Keskeisin muistutusten sisältö kohdistui Kolin alueen matkailualueisiin. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ei lähde osoittamaan uusia alueita tai laajentamaan enää olemassa olevia matkailupalveluiden alueita palautteen perusteella. Merkittävät muutokset myös edellyttäisivät kaavan uudelleen nähtäville asettamista. Sen sijaan Ukko-Kolin matkailupalveluiden aluetta (RM-kohdemerkintä) on täsmennetty kaavaselostukseen.

Myös Lieksan kaupungin muistutuksessa esitetty uusi hotellisuunnitelma Ylä-Kolintie 25:een voidaan katsoa sijainniltaan olevan maakuntakaavan mukainen, kun se suunnitellaan toiminnallisesti osaksi muuta Ukko-Kolin matkailupalveluiden aluekokonaisuutta. Omalle maakuntakaavamerkinnälle maakuntaliitto ei sen sijaan näe tarvetta.

Muita muistutuksissa esillä olleita asioita olivat mm. taajamarakentaminen Jaamankankaan reuna-alueilla Lehmon liittymän ja Puntarikosken suunnalla sekä Liperissä Leinosenlammen läheisyydessä, virkistysalueiden rajaukset eri puolilla maakuntaa sekä peltobiotalouden edistäminen ja puhtaan ruoantuotannon varmistaminen.

Turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö selvitetään seuraavaksi

Maakuntahallitus päätti käynnistää uuden vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavan nimi on Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe. Sen pääteemat ovat turve, arvokkaat suot sekä rakennettu kulttuuriympäristö, joita ei ole kokonaismaakuntakaavassa resurssien vuoksi pystytty selvittämään ja läpikäymään.

Vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos lähtee nähtäville ja lausunnoille 25.5. ja 26.6. väliseksi ajaksi.

Joensuuhun tavoitellaan vahvaa fotoniikan keskittymää

Maakuntahallitus antoi maakuntajohtajalle valtuudet allekirjoittaa aiesopimuksen, jonka pohjalta lähdetään kehittämään Joensuusta kansainvälisesti merkittävää kohdetta fotoniikka-alan organisaatioille. Tavoitteena on, että seudulle saadaan vuoteen 2030 mennessä mm. tuhat työpaikkaa, 50 yritystä sekä tutkimus, koulutus-, ja liiketoimintaa. Keskeisin toimenpide on uusien toimitilojen toteuttaminen. Valmisteluissa ovat mukana mm. Itä-Suomen yliopisto, alan yritykset, Karelia-ammattikorkeakoulu, Riveria, Business Joensuu ja Joensuun kaupunki.

Lisäksi maakuntahallituksen etäkokouksessa mm. merkittiin tiedoksi Pokat 2021 -maakuntaohjelman arviointiraportti. Arvioinnin mukaan selkeä kahden kärki positiivisen toteuman osalta ovat metsäbiotalous ja koulutus- ja osaaminen. Heikommin toteutuneet painopisteet ovat maaseudun kehittäminen ja kivi- ja kaivannaisteollisuus. Alueellisen maaseutuohjelman ja maakuntaohjelman yhteyttä tuleekin jatkossa lisätä entisestään. Kivi- ja kaivannaisalalla on taasen käynnistymässä vahva kehittämispanostus GTK:n Outokummun toimipisteessä.

”Heimopäällikkö” valitaan syksyllä

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 15.6.2020. Maakuntavaltuuston kokous on puolestaan siirretty kesäkuulta syksyyn koronatilanteen takia. Kokous pidetään joko 31. elokuuta tai 7. syyskuuta. Kokouspaikka valitaan niin, että se on kaikille osallistujille turvallinen. Kokouksen asialistalla ovat maakuntakaavan hyväksymisen lisäksi mm. maakuntajohtajan valinta ja maakuntaliiton tilinpäätös.

Liikenneympyrä

Lisätiedot:

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute