ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntajohtajaksi Markus Hirvonen tai Anssi Niskanen

Maakuntajohtajaksi Markus Hirvonen tai Anssi Niskanen

Maakuntajohtaja valitaan Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston kokouksessa 7. syyskuuta.

Maakuntajohtajan rekrytointia käsiteltiin Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa maanantaina 15.6. Hallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että virkaan valitaan joko Markus Hirvonen (kuvassa vas.) tai Anssi Niskanen.

Hallintotieteiden maisteri Markus Hirvonen, 36, on kotikuntansa Juuan kunnanjohtaja. Joensuulainen maa- ja metsätieteiden tohtori Anssi Niskanen, 53, toimii Suomen metsäkeskuksen elinkeinojohtajana.

Valtuusto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan, joka pidetään 7. syyskuuta. Uusi maakuntajohtaja aloittaa virassa viimeistään 1.1.2021.

Tulevalta maakuntajohtajalta edellytetään mm. hyvää käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä, nykyaikaista henkilöstöjohtamistaitoa, julkishallinnon ja elinkeinoelämän tuntemusta, kansainvälisiä toimintavalmiuksia ja vankkaa yhteistyökykyä.

Maakuntajohtajaksi haki 17 henkilöä, joista kaksi peruutti hakemuksensa myöhemmin. Seitsemän haastatellun joukosta soveltuvuusarviointeihin eteni neljä hakijaa.

Maakuntapäivän tapahtuma-avustusta haki 43 toimijaa

Pohjois-Karjalan maakuntapäivä 2020 järjestetään lauantaina 29. elokuuta. Maakuntaliittoon jätettiin 43 avustushakemusta juhlapäivän tapahtumien järjestämiseen määräaikaan 1.6. mennessä. Hakijoita tapahtumiin oli lähes kaikista kunnista.

Maakuntahallitus päätti, että maakuntapäivä voidaan järjestää ns. hybridimallisesti eli se sisältää paikalla järjestettäviä tapahtumia ja kokonaan tai osittain striimattuja tapahtumia. Tapahtumien ohjeistuksessa ja tapahtumien toteutuksessa tulee noudattaa maan hallituksen antamia kokoontumisohjeita. Järjestämisessä seurataan koronatilannetta ja tehdään muutoksia tarpeen mukaan.

Maakuntapäivästä tiedotetaan tarkemmin maakuntaliiton verkkosivuilla maanantaina 15.6. 

Maakunnat neuvottelevat rakennerahastorahoituksen jakamisesta

Maakuntahallitus sai tilannekatsaukset EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudesta 2021–2027 ja Suomen CAP-suunnitelman 2021–2027 valmistelusta.

Rakennerahastorahoituksen jakamisesta maakuntien kesken on valmisteltu maakuntien ja ELY-johtajien ryhmässä elinkeinoministeri Mika Lintilän  toimeksiannosta. Etelä- ja Länsi-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien väliset neuvottelut rahoituksen jakamisesta ovat loppusuoralla, mutta yhteisymmärrystä ei ole vielä syntynyt.

Suomen alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta pääosa perustuu nk. harvan asutuksen kriteeriin, jota kerryttävät Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat. Tällä ohjelmakaudella rakennerahastovaroja on Pohjois-Karjalassa käytettävissä vuosittain noin 30 miljoonaa euroa.

Lausunto: Kunnan omarahoitusosuudesta tulisi luopua laajakaistahankkeissa

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laajakaistarakentamisen tuesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laajakaistarakentamisen tuesta ja kumottavaksi laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla.

Asetusluonnoksen perusteella useiden kuntien maksuosuudet muuttuisivat aiemmasta.

- Nyt kuntien maksuosuuksien määrittelyssä ei huomioida kunnan laajuudesta aiheutuvia rakentamiskustannuksia. Tämän vuoksi monet erittäin harvan asutuksen ja laajat kunnat muuttuisivatkin 33 prosentin maksuosuuden kunniksi aiemman kahdeksan prosentin sijaan, maakuntahallituksen lausunnossa todetaan.

Maakuntahallitus esittääkin viestintä- ja liikenneministeriölle, että kunnan omarahoitusosuudesta tulee luopua kokonaan. Valtion tuen tulee olla vähintään 66 prosenttia.

- Tämä parantaisi harvaan asuttujen alueiden hankkeiden toteutumista ja kannattavuutta. Asetukseen esitetyt kuntien maksuosuukriteerit ovat kestämättömät monien kuntien kannalta, koska niissä ei huomioida lainkaan alueiden laajuutta.

Lausunnossa muistutetaan, että maakuntien liittojen vuonna 2009 laatimasta laajakaistarakentamisen hankeohjelmasta on toteutunut vasta noin puolet ja toteutumatta ovat juuri laajat harvaan asutut alueet. Useilla kunnilla ei aiemminkaan ole ollut taloudellisia edellytyksiä toteuttaa hankkeita.

Maakuntahallitus antoi myös lausunnot Lieksan kaupungille ja Juuan kunnalle vuoteen 2040 ulottuvan Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä Koli-Ahmovaara osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Strategisessa yleiskaavassa maakuntaliitto esittää harkittavan vielä alueen laajuutta ja oikeusvaikutteisuutta. Muilta osin suunnitelma on kattava. Osayleiskaavasuunnitelmaan maakuntaliitto esittää joitakin täsmennyksiä, esimerkiksi kokonaisten järvien ja lampien ranta-alueiden ottamista mukaan kaavaan, mutta muuten suunnitelma näyttää hyvältä.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 24.8.2020.

Heimopäällikkö-mainos. Kaksi henkilöä Kolin huipulla.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute