ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Koronapandemian vahinkojen korjaamiseen tarkoitetut rahoituskanavat avataan

Koronapandemian vahinkojen korjaamiseen tarkoitetut rahoituskanavat avataan

REACT-EU ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja viiden hankehaut avataan helmikuun lopussa.

Torstaina 25.2. kokoontunut Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä MYR avasi kaksi tärkeää hankehakua. Pohjois-Karjalassa tulee lähipäivinä hakuun sekä REACT-EU-rahoitusta että ESR:n toimintalinja viiden rahoitusta hankkeisiin, joissa edistetään koronakriisistä toipumista

REACT-EU-lisärahoitus on osa Euroopan unionin koronapandemiaan liittyviä toimia. Sen tarkoituksena on tukea alueita pandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa.  Tuella vahvistetaan alueiden kriisinhallintavalmiuksia, autetaan taloutta ja yhteiskuntaa selviämään tilanteesta sekä valmistellaan pohjaa talouden nopealle elpymiselle. Rahoitettavien hankkeiden tulee vauhdittaa niin sanottua vihreää kasvua, kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa ja innovaatioita.

Pohjois-Karjalaan REACT-EU-lisärahoitusta on tulossa yhteensä 16,548 miljoonaa euroa, josta EAKR- sekä valtion rahoitusta on 11,583 miljoonaa ja ESR- sekä valtion rahoitusta 4,965 miljoonaa. EAKR-rahoitusta on haettavissa ELY-keskukselta 9,267 miljoonaa euroa ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta 2,317 miljoonaa. ESR-rahoitus haetaan ELY-keskukselta. REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) viidennen toimintalinjan teemahaun MYR päätti avata ELY-keskuksen esityksestä. Rahoituksessa painotetaan hankkeita, joissa parannetaan työmarkkinoiden ulkopuolella ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia. Hankkeissa tulisi kehittää mielenterveys- ja päihdepalveluita työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä nuorille suunnattuja toimenpiteitä, joilla pidetään yllä osallisuutta ja toimintakykyä sekä parannetaan arjen hallintaa. Pohjois-Karjalassa rahoitusta on käytettävissä 3,3 miljoonaa euroa.

Hakemusten teossa kannustetaan napakkuuteen ja konkreettisuuteen eli hankkeen tarpeellisuus ja sen vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään tulee esittää selkeästi.

Molemmat haut päättyvät 16. huhtikuuta. Lisätietoja hakemisesta ja hakukuulutukset julkaistaan verkkosivuilla www.rakennerahastot.fi/ita-suomi (Hakuajat).

Tapahtuma-alan ammattilaisista entistä osaavampia

MYR antoi sitovan puoltavan lausunnon Etelä-Savon ELY-keskukselle EU-rahoituksen myöntämisestä Smart Event Managers -hankkeelle. Kyseessä on Karelia-ammattikorkeakoulun hakema hanke, jonka tavoitteena on parantaa sekä tapahtuma-alan työntekijöiden että tapahtumien järjestäjien osaamista ja verkostoitumista.  Ala on ollut vaikeuksissa koronakriisin takia, mutta tänä päivänä alalla on muitakin vaatimuksia, joihin vastaamiseen tarvitaan ammattimaisempaa otetta. Hankkeessa kehitetään viisi osallistujille maksutonta koulutuspakettia.

Smart Event Managers -pilotista syntyy jatkuvan oppimisen kokonaisuus, jota voidaan tarjota työelämälle myös hankkeen jälkeen. Hankkeen odotetaan tavoittavan noin 60 yritystä ja 125 osallistujaa.  Maaliskuussa käynnistyvän hankkeen kokonaiskustannukset ovat 614 370 euroa, johon ammattikorkeakoulu haki EU:n ja valtion rahoitusta 491 496 euroa.

MYR sai tiedokseen seuraavat MYR:n sihteeristön kokouksissa 26.1. ja 12.2. käsitellyt hankkeet. Niistä myönteisen rahoituspäätöksen ovat saamassa:

  • Tuotantopohjaisesta osaamisperustaiseen puurakentamisen ekosysteemiin. Hakija Karelia-ammattikorkeakoulu Oy, Lieksan Kehitys Oy LieKe. Haettu 76 000 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.
  • Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa – Liperin kirkkolahden alueen kehittäminen. Hakija Liperin kunta. Haettu 192 531 euroa ELY-keskukselta.
  • Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa – Liperin satama-alueen kehittämistä tukevien investointien toteuttaminen. Hakija Liperin kunta. Haettu 168 000 euroa ELY-keskukselta.
  • Pielisen matkailualueen kehittämishanke 2022. Hakija Lieksan Kehitys Oy LieKe. Haettu 219 926 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Kielteisen rahoituspäätöksen on saamassa:

  • TEVASKO, Tehokkuutta ja vaikuttavuutta Sote-digipalvelujen konseptoinnilla. Hakija Sencom Oy. Haettu 189 932 euroa ELY-keskukselta.

MYR päätti kutsua ryhmän pysyväksi asiantuntijaksi Joensuun kaupungin strategiajohtaja Sami Laakkosen.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 27.5.2021.

Euroopan unionin lippu

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute