ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Korona lisäsi hanketoimintaa Pohjois-Karjalassa

Korona lisäsi hanketoimintaa Pohjois-Karjalassa

POKAT 2021 -maakuntaohjelman kolmen vuoden toteuma on 456 kehittämishanketta, joiden rahoitus on 134 miljoonaa euroa. Suurimmat hankebudjetit ovat koulutushankkeissa, pienimmät kulttuurihankkeissa.

Koronakriisi vauhditti Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteutusta, sillä hankemäärä nousi vuodessa 145 hankkeella ja rahoitus 43 miljoonalla eurolla. Koronatilanteessa mm. avattiin uusia hakuja ja lisärahoitusvälineitä sekä tehtiin hakemusprosessia helpottavia ja nopeuttavia muutoksia.

Hankemääräänsä aiempaan verrattuna kasvattivat eniten koulutus, hyvinvointi ja matkailu. Silti rahoituksesta suurin osa kohdistuu edelleen Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen valintoihin, joita ovat metsäbiotalous ja teknologiat ja materiaalit.

Kolmen vuoden aikana aloitetusta 456 hankkeesta on paraikaa käynnissä 188 hanketta. Hankkeet voidaan jakaa rahoituksen perusteella kahtia. Budjetiltaan alle puolen miljoonan euron hankkeita on 384 kappaletta (85 %) kaikista maakuntaohjelman hankkeista. Rahoitusta näissä hankkeissa on yhteensä kuitenkin vain 68 miljoonaa euroa ja keskimääräinen hankebudjetti jää paljon alle 200 000 euron.

Budjetiltaan yli puolen miljoonan euron hankkeita on vain 72 kappaletta (15 %), mutta niissä on rahoitusta 66 miljoonaa euroa (49 % kaikesta) ja keskimääräinen hankebudjettikin on yli 900 000 euroa. Suurimmat hankebudjetit ovat koulutushankkeissa, pienimmät kulttuurihankkeissa.

Kansainvälistä huippuosaamista älykkään erikoistumisen ytimessä

Kuluvana vuonna Pohjois-Karjalassa on käynnissä 62 älykkään erikoistumisen hanketta, mikä on peräti 47 prosenttia kaikista maakuntaohjelmakauden älykkään erikoistumisen hankkeista. Tosin 25 hanketta myös päättyy kuluvan vuoden aikana.

Älykkään erikoistumisen rahoituksesta 95 prosenttia tulee EU:lta. Käynnissä olevista hankkeista 45 prosenttia on rahoitettu EU:n kv-ohjelmista (viidestä eri ohjelmasta). Silti määrällisesti ja rahallisesti eniten käynnissä olevia ÄES-hankkeita – kuten myös koko kaudella – on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Pohjois-Karjalassa älykkään erikoistumisen valinnoissa   on vahva elinkeinollinen näkökulma ja ne edustavat maakunnan huippuosaamista kansainvälisellä tasolla. Metsäbiotaloushankkeita on 92 kappaletta ja Teknologiat ja materiaalit -hankkeita 39. Rahoituksesta 19,9 miljoonaa kohdistuu metsäbiotalouteen ja 10,7 miljoonaa Teknologiat ja materiaalit -teemaan.

Teknologiat- ja materiaalit -teemaan on tullut suhteessa paljon uusia hankkeita mm. fotoniikassa.

Rahoitus kasvaa seuraavassa maakuntaohjelmassa

Käynnissä olevan maakuntaohjelman hankemäärä kasvaa todennäköisesti suuremmaksi kuin edellisessä, POKAT 2017 -maakuntaohjelmassa, mutta rahoituksen määrän osalta tilanne on auki ja täysin riippuvainen tulevan ohjelmakauden rahoitusten käynnistymisestä.

- Nyt voi jo kuitenkin ennustaa, että valmisteilla oleva POKAT 2025 -maakuntaohjelma tulee ylittämään edeltäjänsä ainakin rahoituksen määrässä, kertoo Pohjois-Karjalan maakuntaliiton aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen

Pitkänen huomauttaa, että hankkeiden toteutus on erittäin riippuvainen EU-rahoituksen osuudesta – 96 prosenttia kaikesta rahoituksesta tulee EU:lta.

Sata pohjoiskarjalaista naisyrittäjää saa tukea W-Powerin kautta

EU-rahoitusta voi saada muun muassa Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelmasta. Vuonna 2018 ohjelmasta rahoituksen saaneen W-Power-hankkeen avulla kohennetaan naisyrittäjyyden edellytyksiä alueella. Pohjois-Karjalassa hanketta koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu. Mukana ovat myös Business Joensuu ja Lapin ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Karjalan yrittäjien Bisnesleidit.

Naisyrittäjät saavat W-Powerin kautta mahdollisuuden kehittää osaamistaan, verkostoitua sekä luoda kansainvälisiä kontakteja. Hankkeen verkostossa ja toimenpiteissä on mukana noin sata pohjoiskarjalaista naisyrittäjää.

Hankkeessa on kehitetty uusia liikeideoita innovaatiotyöpajojen sekä yritysideakilpailujen avulla. Etenkin hankkeessa lanseerattu vertaismentorointiohjelma eri maiden naisyrittäjille on saavuttanut suuren suosion.

- Yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen avulla maaseutuja olisi mahdollista pitää elinvoimaisina. Naisten yrittäjyyden tukeminen on tässä tärkeässä roolissa, Pia Pitkänen kertoo.

Tausta: Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2021 seuranta

  • POKAT 2021 kehittämishankeseuranta tehdään 10 rahoitusohjelmalla.
  • EU-rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan maaseuturahasto, Karelia CBC, Pohjoinen Periferia ja Arktinen, Interreg Itämeren alueen ohjelma, Interreg Europe, Horizon 2020.
  • Kansallinen rahoitus: Alueellisen kehittämisen määräraha (AKKE) ja sen edeltäjä AIKO.
  • Maakunnan rahoitus: Pohjois-Karjalan Tulevaisuusrahasto. Raportin kehittämishankkeiden  rahoitusmäärä on laskettu ns. jaotellulla rahoituksella, eli hankkeen rahoitus on jaettu kaikille niille painopisteille, jota se toteuttaa.
  • Maakuntaohjelman tilastollisten seurantaindikaattoreiden ja tavoitteiden toteumaa seurataan vuosittain laadittavassa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Elinkeinoelämän indikaattorit esitetään puolivuosittain julkaistavassa Trendit -lehdessä sekä maakuntaliiton verkkosivuilla Tilastot-osiossa.
  • POKAT 2021 maakuntaohjelman kehittämishankkeiden toteuma raportoidaan kahdesti vuodessa, vuoden alussa erillisenä toteumaraporttina ja syksyllä osana maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.
Kehityksen rattaat -kuvituskuva.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute