ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Koko järjestökentän ääni kuuluu uudessa Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmassa

Koko järjestökentän ääni kuuluu uudessa Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmassa

Lähes 400 ihmistä osallistui Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman tekemiseen. Pohjois-Karjalan vuoden 2021 JärjestöStara on Kirsti Sainola-Rodriguez.

Monipuolinen ja aktiivinen yhdistys- ja kansalaistoiminta tarjoaa mielekästä elämää ja osallisuutta ihmisille. Toiminta on kaikille avointa, uusia ihmisiä kiinnostavaa ja yhdistystoimintaa uudistetaan rohkeasti yhdessä osallistujien kanssa. Yhdistysten toimintaedellytykset maakunnassa ovat hyvät. Yhdistykset toimivat yhteistyössä toistensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi sekä elinvoimaisen maakunnan kehittämiseksi.

Näin visioidaan uudessa Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmassa, joka julkaistiin lauantaina 30.10. pidetyssä Pohjois-Karjalan järjestöpäivässä. Kyseessä on maakunnan yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021–2025. Strategisia painopisteitä ovat uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta, yhdistysten välinen yhteistyö ja hyvinvointia kumppanuudessa.

Ohjelman tekemiseen osallistui yhteensä 180 eri toimijaa ja 381 ihmistä. Ohjelmatyöstä vastasi Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Eri toimijat voivat hyödyntää yhdistysohjelmaa hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa Pohjois-Karjalassa. Yhdistysohjelma on yksi Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025:n toimenpideohjelmista.

- Pohjois-Karjalassa toimii yli 3 800 yhdistystä ja niillä on merkittävä rooli asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä ja yksinäisyyden vähentämisessä. Yhdistysohjelmaan on nostettu tärkeitä tulevaisuuden kehittämiskohteita koko järjestökentän näkökulmasta, toteaa yhdistysohjelma-työryhmän puheenjohtaja Anne Pyykkönen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä.

2020-luku on monella tapaa yhdistystoiminnan ja yhdistysten toimintaedellytyksien kannalta merkittävä. Toimintaympäristön muutokset, väestön ikääntyminen, rakenteelliset muutokset kunnissa, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä koronapandemian vaikutukset edellyttävät myös yhdistyskentän toiminnan uudistumista ja kehittämistä.

- On tärkeää, että yhdistys- ja kansalaistoiminnan toimintaedellytykset turvataan Pohjois-Karjalassa, Pyykkönen sanoo.

Kirsti Sainola-Rodriguez on JärjestöStara 2021

Järjestöpäivässä julkistettiin myös JärjestöStara 2021, joka on Kirsti Sainola-Rodriguez. Palkinto jaettiin tänä vuonna 11. kerran.

- Kirsti on toiminut Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen ylihoitajana. Hän on työssään perustanut ja vuosien ajan rakentanut yhdistysten ja Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen keskinäistä maakunnallista mielenterveystyön yhdistysyhteistyötä. Kirsti on myös innostanut yhdistystoimijoita mukaan alueellisiin ja kuntakohtaisiin verkostoihin koko maakunnan alueella ja siten ollut luomassa tärkeitä verkostoja omaisten, järjestötoimijoiden ja Siun soten mielenterveystyön yhteistyön edistäjänä, kertoo varapuheenjohtaja Sanna Heinonen Pohjois-Karjalan järjestöasiainneuvottelukunnasta.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee palkitun ehdotusten pohjalta. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön tai järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa.

- On kunnia olla saada palkinto näin julkisen sektorin terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen edustajana. Siun soten ja perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen eli MiePän myötä yhdistysyhteistyötä lähdettiin kehittämään systemaattisesti yhdessä maakunnan mielenterveysyhdistysten ja Miepän toimjoiden kanssa. Heitä kaikkia haluan kiittää, sillä ilman kaikkien toimijoiden innostuneisuutta asiat eivät lähde lentoon eivätkä muotoudu osaksi asiakasta palvelevaa arjen toimintaa, Kirsti Sainola-Rodriquez sanoo.

Pohjois-Karjalan järjestöpäivän aiheena oli yhteisöllisyys. Esimerkiksi miten yhdistyksen toiminnassa rakennetaan yhteisöllisyyttä ja miten yhteenkuuluvuuden tunnetta luodaan lähikohtaamisissa tai verkon välityksellä. Asia kun on niin, että järjestöissä toiminta on mielekkäämpää, kun ihmiset kokevat kuuluvansa joukkoon ja voivat olla juuri omanlaisiaan.

Vuoden 2021 järjestöstara Kirsti Sainola-Rodriguez.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute