ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Kiertotalous osa uusien opiskelija-asuntojen rakentamista

Kiertotalous osa uusien opiskelija-asuntojen rakentamista

Pohjois-Karjalassa Circwaste-hankkeessa on saatu aikaan rakennustyömaan syntypaikkalajittelu, uudiskohteen esimerkillinen jätehuollon toteutus sekä kiertotalouden tiekartta.

Pohjois-Karjalassa toteutetaan parhaillaan Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta, joka tähtää valtakunnallisen jätesuunnitelman täytäntöönpanoon maakunnassa.

Hankkeen yksi konkreettinen tulos on Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin uudiskohteen rakennustyömaan jätteiden syntypaikkalajittelu, jota kohteen tilaaja on toteuttanut yhteistyössä Circwaste-hankkeen kanssa. Joensuun Elli on ottanut uudiskohteen jätehuollon mukaan urakkaohjelmaan kohteessa, jonne rakennetaan 214 opiskelija-asuntoa sekä ravintolatilat.

Rakennushankkeen tilaaja vaikuttaa työmaan jätehuoltoon

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli hankkeen tilaajana edellytti, että rakennettavalle kohteelle laaditaan jätehuoltosuunnitelma ja se liitetään osaksi urakkasopimusta. Lisäksi työmaalle nimettiin tilaajan vaatimuksesta jätevastaava, jonka valvoo työmaalle laaditun jätehuoltosuunnitelman toteuttamista sekä huolehtii, että työmaalla työskentelevät ovat tietoisia rakennusjätteiden lajittelukäytännöistä. Syntyvien jätteiden määrästä ja laadusta edellytettiin raportointia rakennushankkeen tilaajalle kuukausittain. Urakkaohjelmaan kirjattiin myös, että rakennushankkeessa ei saa syntyä sekalaista rakennusjätettä.

Toimintamalli osoittaa, että tilaajalla on todella suuri merkitys rakennustyömaan jätehuollon onnistumisessa. Ottamalla jätehuoltoon liittyvät asiat osaksi hankkeen tilausprosessia voidaan edistää jätteiden lajittelua ja syntyvien jätteiden hyödyntämistä materiaalina sekä vauhdittaa kiertotalouden toteutumista.

Kiertotalouden tiekartta

Osana Circwaste-hanketta Pohjois-Karjalassa on laadittu alueellinen kiertotalouden tiekartta. Sen painopisteiksi on valittu rakentamisen jätteet sekä yhdyskuntajätteiden syntypaikkalajittelun edistäminen.

Kiertotalouden tiekartan päämäärät Pohjois-Karjalassa:

  • Edistää alueen materiaali- ja energiatehokkuutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä
  • Tuoda kiertotalous luontaiseksi osaksi eri sektoreiden toimintaa sekä vahvistaa alueen kiertotalouden yhteistyöverkostoa
  • Vahvistaa ja synnyttää uutta kiertotalouden yritystoimintaa sekä kehittää uusia teknisiä ratkaisuja ja osaamista alueelle

Rakennusjätteiden osalta tiekartan painotuksia ovat tietoisuuden lisääminen, asenteisiin vaikuttaminen, lajittelun kehittäminen sekä jätteisiin liittyvän koulutuksen ja ohjeistusten lisääminen.

Yhdyskuntajätteiden osalta tiekartassa korostuu asenteiden merkitys lajittelun onnistumiseen. Asenteisiin pyritään vaikuttamaan erityisesti viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on selvittänyt 13 kuntaseudun kotitalousjätteen määrää ja kierrätysastetta ja järjesti tuloksista tänään mediatilaisuuden.  

Lisätietoja:

Aino Heikura, aino.heikura@pohjois-karjala.fi, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (Pohjois-Karjalan alueellinen kiertotalouden tiekartta)
Jarmo Ojalainen, jarmo.ojalainen@joensuunelli.fi, toimitusjohtaja, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli (Joensuun Ellin rakennuskohde)
Tommi Kukkonen, tommi.kukkonen@puhas.fi Puhas Oy, (Joensuun alueen kotitalousjätteet)
Matti Mikkelä, matti.mikkela@puhas.fi, Circwaste-hanke, Puhas Oy (Rakennustyömaan lajittelukäytännöt)

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute