ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Junien osto- ja velvoiteliikenteen on jatkuttava joulukuun 2019 jälkeen

Junien osto- ja velvoiteliikenteen on jatkuttava joulukuun 2019 jälkeen

Huomiota kaluston toimintavarmuuteen, kapasiteettiin, lipunmyynnin toimivuuteen ja työmatka-asiointiin. Lausuntomme liikenne- ja viestintäministeriölle henkilöraideliikenteen avaamisesta kilpailulle sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee rautateiden osto- ja velvoiteliikenteen seuraavaa kautta vuodesta 2020 alkaen. Suunnittelun tueksi ministeriö on pyytänyt tietoa alueiden kulkutarpeista. Lisäksi pyydetään kommentteja raidehenkilöliikenteen kilpailun avaamiseen liittyen.

Maakuntaliiton näkemyksen mukaan Pohjois-Karjalan saavutettavuuden turvaamiseksi on säilytettävä vähintään nykyisten velvoiteliikennevuorojen palvelutaso, kaksi päivittäistä vuoroa suuntaansa Joensuun ja Pieksämäen välillä sekä Joensuun ja Nurmeksen välillä. Kummallakin näistä yhteyksistä on myös tarvetta kehittää palvelutasoa ja lisätä kapasiteettia. Nykyisin kaikille ei usein riitä istumapaikkoja. Kun lisäksi lipunmyynti kangertelee, monet matkustavat jopa ilman lippua, joten matkustajamäärät eivät kirjaudu tilastoihin oikein. Kiskobussikalustossa on ollut myös aivan liian paljon toimintavarmuusongelmia.

  • "Yhteys Joensuun ja Pieksämäen välillä on erittäin tärkeä osana poikittaisyhteyttä edelleen Jyväskylään ja länteen. Sekä tärkeälle poikittaisyhteydelle että Lieksan ja Nurmeksen liikenteelle on saatava pitkäjänteinen tulevaisuusratkaisu, mikä lisää ennustettavuutta ja kiinnostusta junaan kulkumuotona. Toimivat junayhteydet ovat tärkeä osa kuntien elinvoimaa, yritysten kilpailukykyä ja ihmisten arjen sujuvuutta", PohjoisKarjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen painottaa.

Maakunnan kaupunkien ja pääkaupunkiseudun välille tarvitaan vuorot, jotka mahdollistavat päivittäiset työasiamatkat.

  • "Päivittäinen asiointi onnistuu junalla pääkaupunkiseudulle ja takaisin, mutta edelleen puuttuu aikainen aamuyhteys pääkaupunkiseudulta maakuntaan. Helsingin suunnasta tultaessa Joensuu on saatava kasvukeskuksena kytkettyä nykyistä paremmin osaksi valtakunnallista junaliikennettä. Tähän liittyy myös kunnianhimoinen tavoite matkaaikojen merkittävästä nopeuttamisesta Karjalan ja Savon radoilla", Laakkonen toteaa.

Henkilöraideliikenteen avaamisessa kilpailulle tulee maakuntaliiton mukaan arvioida paitsi hyödyt, myös riskit. Kilpailun avaaminen ei saa johtaa yhteyksien pirstoutumiseen ja kokonaissuunnittelun näivettymiseen. Suomen rataverkosta on saatava maksimaalinen hyöty irti.

  • "Mikäli henkilöraideliikenne avataan kilpailulle, on otettava huomioon sekä suuren matkustajavolyymin reitit että heikommin kannattavat pienen volyymin reitit, joilla kuitenkin on merkittävää alueellista vaikuttavuutta ja kytkentä jatkoyhteyksiin. Kilpailutus olisi toteutettava esimerkiksi siten, että samassa kilpailutuskorissa on aina sekä suuren että pienen matkustajavolyymin reittejä. Näin vältettäisiin rusinoiden poimiminen pullasta ja voidaan samalla paremmin huomioida koko maan tarpeet", Laakkonen sanoo.

 

juna matkalla maiseman läpi

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute