ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Joensuun syväsatamasta entistä vahvempi teollisuusalue

Joensuun syväsatamasta entistä vahvempi teollisuusalue

Joensuun kaupunki lähtee nostamaan syväsataman kilpailukykyä parantamalla sen logistiikkaa ja saavutettavuutta. Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) antoi sitovan puoltavan lausunnon Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle EU-rahoituksen myöntämisestä hankkeelle Joensuun syväsataman logistiikkainfrastruktuurin rakentaminen (Kilpailukyvyn nostamisen vaihe I). Kaupunki haki EU:n ja valtion rahoitusta 1,2 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyy kevään 2022 aikana ja kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankkeen katsotaan palvelevan maakunnan teollisuuden tarpeita, vaikka Ukrainan sota on hiljentänyt rahtiliikenteen Saimaan kanavan kautta maailmalle. Syväsataman ja sen vieressä sijaitsevan Green Park-yrityspuiston kehittäminen ovat olleet keskeisimpiä elinkeinoelämän ja työpaikkojen kehittämisalueita Joensuun keskustassa. Alueelle on jo sijoittunut useita yrityksiä hyvien liikenneyhteyksien houkuttelemana.

Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen sisältyvät laajennusalueen lisäpohjatutkimukset ja mittaukset sekä kenttäalueen ja satamaraiteen rakennussuunnittelu. Satama-alueella tehdään pengertäyttöjä, pintakuivatusjärjestelyjä, vesihuoltojärjestelmiä ja päällys- ja pintarakenteita. Lisäksi rakennetaan valaistus ja maasähkö. Näillä pohjustetaan jatkotoimenpiteitä, joihin kuuluvat mm. uusi laivalaituri ja satamaraide. Satamakentän pinta-ala on noin 5,8 hehtaaria. 

Hanke toteuttaa POKAT 2025 -maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen painopistettä "Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä" sekä "Toimiva liikennejärjestelmä" -teemoja. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman mukainen ja toteuttaa sen erityistavoitetta 1.2 parantamalla pk-yrityksille tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä.

Heinäveden sataman infra ja palvelut uuteen matkailuaikaan

MYR sai tiedokseen, että satamatoiminnan kehittämistä on luvassa myös Heinävedellä kahden hankkeen siivittämänä. ELY-keskukselta yhteensä 450 000 euron rahoituksen saanut hankekokonaisuus sisältää matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevia investointeja ja muita kehittämistoimenpiteitä.

Hankeparissa Heinäveden sataman investoinnit luontomatkailun kehitykseen ja Heinäveden sataman kehittämistoimenpiteet luontomatkailun kehitykseen parannetaan sataman palveluvarustusta, infrastruktuuria ja ympäristöä sekä luodaan pohjaa matkailupalvelujen kehittämiselle ja luontomatkailubrändin vahvistamiselle.

Investointihankkeessa rakennetaan mm. veneenlaskuluiska, laituri- ja rantarakenteita sekä viheralueita. Veneilijöiden palveluita parannetaan mm. tankkauspisteellä, septitankilla ja sähkölatauspisteellä. Hankkeessa laaditaan myös toteutettavuusselvitys ja liiketoiminnan kannattavuuslaskelmat paviljongille ja majoitusinvestoinneille.

Heinäveden kunnan hallinnoimat hankkeet kestävät vuoden 2023 loppuun.

Tukea kansalaislähtöisille kehittämishankkeille

MYR sai tiedokseen, että ELY-keskus on tehnyt myönteisen 250 000 euron rahoituspäätöksen KANTO Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeelle. Hankeen tehtävänä on koordinoida ja tukea kansalaistoimijalähtöisiä ESR+ -kehittämishankkeita koko Pohjois-Karjalan alueella uudella rahoituskaudella. Samalla se edistää järjestöjen hankeosaamista ja tuloksellisuusviestintää.

Tavoitteena on vahvistaa yhdistysten hanke- ja osallisuusosaamista, keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kuntien ja Siun soten/hyvinvointialueen kanssa hankkeiden toteuttamisessa. Lisäksi kansalaistoimijoiden hankkeissa mm. tuetaan monipuolisin keinoin heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalaan rekisteröidyt yhdistykset. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Panoksia työvoiman rekrytointiin ja matkailun kehittämiseen

Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin myös työvoima- ja matkailuhankkeita. Esimerkiksi Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022-2023 -hankkeessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Visit Karelia Oy keskittyvät alueen yritysten rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen sekä osaavan työvoiman rekrytoimiseen maakunnan ulkopuolelta.

Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja yhteistyötä matkailuyritysten välillä sekä lisätä matkailuyritysten liiketoimintaosaamista markkinoinnin ja mediayhteistyön osalta. Hanke on saamassa maakuntaliitolta lähes 390 000 euron rahoituksen.

Muut rekrytointiin ja matkailuun liittyvät hankkeet, jotka ovat saamassa myönteisen rahoituspäätöksen:

  • Pohjois-Karjalan kansainvälisen rekrytointimallin valmisteluhanke, 11.4.2022–31.5.2023. Hakija Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 80 000 euroa ELY-keskukselta.
  • Kohti miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvää kohdetta – Pohjois-Karjalan matkailun elpyminen, 1.4.2022 – 31.12.2023. Hakija Visit Karelia Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 226 409 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Lisäksi MYR sai tiedokseen seuraavien hankkeiden valmistelutilanteen:

  • Kulttuurin unelmavuosi 2023, 1.5.2022 – 31.12.2023. Hakija Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 496 000 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Myönteinen.
  • Grow²Lead, 1.5.2022 – 31.12.2023. Hakija Business Joensuu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 368 224 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Myönteinen.
  • Uudet digitaaliset ratkaisut ja monilähdetieto metsäteiden kulkukelpoisuuden ennustamisessa – Take me home country road, 1.5.2022 – 31.12.2023. Hakija Luonnonvarakeskus. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 348 800 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Myönteinen.
  • Pk-yrityksille kasvua teollisista ekosysteemeistä, 1.5.2022 – 31.12.2023. Hakija Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 180 000 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Myönteinen.
  • Ikäihmisen soveltuva asumisteknologia, 1.3.2022 – 31.12.2023. Hakija Joensuun hoiva- ja palveluyhdistys ry. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 59 000 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Myönteinen.
  • Karelian ICT-insinöörikoulutuksen vetovoiman kehittäminen, 1.4.2022 – 30.4.2023. Hakija Karelian ammattikorkeakoulu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 41 339 euroa ELY-keskukselta. Myönteinen.
  • Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke Pohjois-Karjalassa 1.3.2022–31.12.2023. Hakija Keski-Karjalan Jetina ry, tuen siirronsaajat Joensuun Seudun Leader yhdistys ry ja Vaara-Karjalan Leader ry. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 368 224 euroa ELY-keskukselta. Kielteinen.

MYR:n kokouksessa käsiteltyjen hankkeiden kuvaukset löytyvät esityslistan liitteistä.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 2.6.2022.

Laivaa lastataan Joensuun syväsatamassa.

LIsätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute