ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Itä-Suomen maakunnat: Runkoverkkoasetusluonnosta täydennettävä – Itä-Suomen tarpeet huomioitava paremmin

Itä-Suomen maakunnat: Runkoverkkoasetusluonnosta täydennettävä – Itä-Suomen tarpeet huomioitava paremmin

Itä-Suomen maakunnat ovat tänään antaneet ministeriölle lausunnon runkoverkkoasetusluonnoksesta.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta on ollut lausunnoilla syksyn aikana. Parhaillaan ministeriö käy läpi annettuja lausuntoja. Runkoverkko yhdistäisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat sekä palvelisi erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksia ja valtakunnallista pitkämatkaista liikennettä. LVM:n asetus runkoverkoista on tarkoitus antaa vielä loppuvuoden 2018 aikana.

Kaikki Itä-Suomen maakunnat ovat toimittaneet ministeriölle näkemyksensä runkoverkkoasetusluonnoksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö on tunnistanut Itä-Suomelle tärkeiksi painotuksiksi mm. yhteydet Venäjälle sekä matkailun, kaivostoiminnan ja metsäteollisuuden tarpeet.

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien mielestä asetusluonnoksessa esitetty lähestymistapa, käytetyt kriteerit ja tehdyt valinnat eivät huomioi riittävän hyvin itäsuomalaista toimintaympäristöä, saavutettavuuden merkittävää parantamista ja liikennejärjestelmän kehittämistarpeita.

Itä-Suomen maakuntien mielestä:

  • Asetusluonnoksessa esitetty runkoverkkoratkaisu ei tue kaikilta osin runkoverkolle asetettuja yleisiä tavoitteita. Elinkeinoelämän ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmaa on painotettava enemmän. Lisäksi maakuntien elinvoima- ja aluekehitystavoitteet tulee linkittää vahvemmin osaksi runkoverkkoasetusta.
  • Kriteereinä käytettyjen mekaanisten liikennemäärä- ja väkilukutarkastelujen sijaan on painoarvoa annettava myös alue- ja elinkeinokehityksen näkökulmille sekä maanteiden runkoverkon verkostomaisuudelle.
  • Luonnoksessa esitetyt maanteiden runkoverkon palvelutasoluokitukset I-II ja rautateiden runkoverkon jakaminen tavara- ja henkilöliikenneprofiilin ratoihin ovat tarpeettomia. On selkeämpää puhua vain runkoverkosta, joten luokitukset voi poistaa.
  • Nopeat Itäradat -aloitteessa esitetty junamatka-aikojen merkittävä nopeuttaminen Karjalan ja Savon radoilla edellyttää, että näiden ratojen yhteydessä painotetaan myös henkilöliikennettä tavaraliikenteen rinnalla. Mikäli ratojen profiileista ei ole edellytyksiä luopua, on Savon ja Karjalan ratojen kuuluttava myös henkilöliikenteen runkoverkkoon.
  • Itä-Suomen maakuntien lausunnoissaan esittämät täydennykset on huomioitava jatkovalmistelussa.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute