ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Itä-Suomen logistiikkaselvitys on valmistunut

Itä-Suomen logistiikkaselvitys on valmistunut

Itä-Suomen elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus turvaa koko Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin.

Itä-Suomen logistiikkaselvityksen tavoitteena oli tarkastella Itä-Suomen alueen elinkeinoelämää ja sen merkitystä koko Suomelle.

Työssä tarkasteltiin kuljetusten tarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä. Merkittävimmiksi kehittämiskohteiksi tunnistettiin väyläverkon korjausvelan vähentäminen ja päätieverkon palvelutason parantaminen sekä viitos- ja kuutoskäytävien kokonaisvaltainen kehittäminen. Myös vesi- ja lentoliikenteen kehittäminen osana vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kansainvälisiä kuljetusketjuja on erittäin tärkeää.

Keskeisiä toimenpiteitä elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden parantamiseksi ovat viitos- ja kuutoskäytävien palvelutason parantaminen tie- ja rataverkolla sekä korjausvelan vähentäminen.

Vastaavia toimenpiteitä tarvitaan myös muille elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta keskeisille yhteysväleille. Saimaan kanavan kuljetukset ovat ainutlaatuinen piirre suomalaisessa liikennejärjestelmässä ja siksi investoinnit kanavaan uusien, suurempien ja energiatehokkaampien alusten operoinnin mahdollistamiseksi ovat erittäin tärkeitä. Lentoliikenne Itä-Suomen alueen lentoasemien kautta ja sen riittävä palvelutaso on yksi keskeinen tekijä kansainvälisen teollisen liiketoiminnan sijoittumisessa alueelle.

Selvitys tehtiin yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Karjalan liiton, Etelä-Savon maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Savon maakuntaliiton, Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa.

Selvityksestä tarkemmin ELY-keskuksen tiedotteessa, johon linkki alla. Alla myös linkki itse selvitykseen.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute