ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista vankka tuki monialaisiin maakuntiin siirtymiseen

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista vankka tuki monialaisiin maakuntiin siirtymiseen

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo tukevat pääministeri Marinin hallitusohjelmassa esitettyjä linjauksia siirtymisestä itsehallinnollisista alueista monialaisiin maakuntiin.

Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa linjataan, että itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin.

Parhaillaan käynnissä olevassa aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarisessa työssä selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille.

Selvitystyössä on 22.10. julkistettu kolme vaihtoehtoista skenaariota monialaisesta maakunnasta:

  1. Maakunta rakentuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon tiiviisti liittyvien tehtävien varaan.
  2. Maakunta rakentuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon tiiviisti liittyvien tehtävien ja aluekehittämistehtävien ympärille.
  3. Maakunta rakentuu selvästi edellisiä skenaarioita laajemman monialaisen tehtäväkokonaisuuden ympärille.

Selvitystyön on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Muiden tehtävien siirtäminen uusille maakunnille toisi nämä tehtävät hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien tapaan suoraan kansanvaltaisen ohjauksen piiriin.

Erityisesti tällaisia uusille maakunnille siirrettäviä tehtäviä olisivat aluekehitystehtävät.

Monialaiseen maakuntaan siirtymistä koskeva lainsäädännön valmistelu voidaan käynnistää välittömästi sen jälkeen, kun sote-tehtäviä koskeva hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa. Näin hyvinvointialueista muodostuisi monialaisia maakuntia.

Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Lapin ja Etelä-Savon maakuntaliitot ovat hyväksyneet yhteisen kannanoton monialaiseen maakuntaan siirtymisestä. Kannanottoon voi tutustua alla olevan linkin kautta.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute