ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan suunnitelmat ajan tasalle

Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan suunnitelmat ajan tasalle

Toimintaympäristö on muuttunut, joten Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan teemaohjelma päivitetään toimintasuunnitelmaksi, joka koskee vuosia 2021-2024.

Vuonna 2014 laadittiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle (IP-alue) yhteinen kaivannaisalan teemaohjelma. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Lapin liitto kutsuivat 27.8.2020 kaivannaisalan toimijoita ja sidosryhmiä keskustelutilaisuuteen Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan teemaohjelman päivityksestä.

Tilaisuuden jälkeen valmistelutyö on edennyt, ja IP-alueen maakuntajohtajat tekivät 18.9.2020 päätöksen teemaohjelman päivityksen laatimisesta.

Nyt käynnistettävän työn tavoitteena on päivittää 2014 laadittu teemaohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimintasuunnitelmaksi 2021-2024. Sillä vastataan kansallisesti ja kansainvälisesti muuttuneeseen toimintaympäristöön. Suunnitelmassa hahmotetaan yhteisiä kaivannaisalan keskeisiä toimenpiteitä, joita IP-alueella halutaan edistää EU:n tulevalla ohjelmakaudella 2021–2027. Tämä luo pohjaa myös EU-hankkeiden rakentamiselle kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Työn toteuttaa Business Joensuun hallinnoima GloMine-projekti 1.10.2020 ja 31.1.2021 välisenä aikana. Laadinnasta vastaa IP-alueen maakuntajohtajien nimeämä koordinointitiimi, johon kuuluvat GloMine-projektin projektipäällikkö Ilkka Nykänen, SmartNorth Oy:n Kristiina Jokelainen ja Norrum Oy:n Jukka Teräs.

Koordinointitiimin työtä tukee työryhmä, johon kuuluu seuraavat jäsenet:

 • Heino Vasara, Lapin Ely-keskus
 • Mervi Nikander, Lapin liitto
 • Ilari Havukainen, Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyö / Lapin liitto
 • Jarno Turunen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Jouni Ponnikas, Kainuun liitto
 • Eero Vilhu, Kainuun liitto
 • Sari Myllyoja, Kainuun Ely-keskus
 • Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto
 • Tiina Rajala, Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Olli Breilin, Geologian tutkimuskeskus
 • Saku Vuori, Geologian tutkimuskeskus
 • Asko Käpyaho, Geologian tutkimuskeskus
 • Maarit Kokko, Business Finland
 • Nani Pajunen, Sitra
 • Riikka Aaltonen, TEM
   

Työryhmän jäsenet toimivat koordinaatiotiimin tukena toimintasuunnitelman laatimisessa. Jäsenet huolehtivat valmistelutyön etenemisen tiedottamisesta omille sidosryhmilleen, avustavat taustatiedon hankinnassa sekä toimivat kommentaattorina toimintasuunnitelman sisällön tuottamisessa ja muotoilussa.

Työryhmätyöskentelyn tueksi tehdään sähköinen kysely ja järjestetään sidosryhmille suunnatut työpajat. Työskentelyn etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti. Ohjausryhmään kuuluvat IP-alueen maakuntajohtajat ja nimetyt ely-keskusten johtajat.

Kaivosmiehiä työn ääressä.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute