ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tulevaa ohjelmakautta 2021-2027 koskevan Suomen (pl. Ahvenanmaa) EU-osarahoitteisen rakennerahasto-ohjelman valmistelun. Ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteensovittaa kumppanuusperiaatteen mukaisesti toimiva Koheesio 2021+ -työryhmä sekä alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). Valmistelu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan yleisasetusehdotukseen (COM(2018) 375) sekä asetusesityksiin Euroopan aluekehitysrahastosta (COM(2018) 372) ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta (COM(2018) 382).   

Asetusesitysten mukaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) osoitetaan ohjelmakaudella 2021-2027 rahoitusta viiteen toimintapoliittiseen päätavoitteeseen, jotka ovat 1) Älykkäämpi Eurooppa, 2) Vihreämpi, vähähiilisempi Eurooppa, 3) Yhteenliitetympi Eurooppa, 4) Sosiaalisempi Eurooppa ja 5) Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa.  

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmavalmistelua tehdään sekä ministeriöissä että alueellisesti Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä sekä Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä. Itä- ja Pohjois-Suomen osalta valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Etelä- ja Länsi-Suomen osalta Uudenmaan liitto. Ohjelmavalmistelun kokonaisuudesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelmavalmistelun tässä vaiheessa yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ohjelmakokonaisuuden ja sen ympäristöarvioinnissa laadittavan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Tähän liittyvä kuulemisaineisto sisältää kuvauksen tulevan rakennerahasto-ohjelman sisällöllisistä painopisteistä sekä ympäristöarvioinnin osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa https://tem.fi/ohjelmakauden-2021-2027-kansallinen-valmistelu.


Lisätietoja
Ohjelman valmistelusta lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, johanna.osenius@tem.fi, puh. 029 5064 937
Ympäristöarvioinnin valmistelusta lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Harri Ahlgren, harri.ahlgren@tem.fi, puh. 050 396 3318


Mielipiteiden esittäminen
Ohjelmakokonaisuudesta ja alueellisista suunnitelmista sekä niihin liittyvien ympäristöselostusten lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 31.12.2019 mennessä osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriö/alueet ja kasvupalvelut -osasto, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse kirjaamo@tem.fi

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute