ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Hyvää kehitystä

Hyvää kehitystä

Keski-Karjalassa on kaikkien toimialojen liikevaihto kasvanut vuodesta 2016 lähtien. Myös alkuvuonna 2019 kasvu jatkui, sillä tammi-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 3,5 % edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna.

Suhteellisesti eniten liikevaihtoaan kasvatti hallinto- ja tukipalvelut sekä tieteellinen ja tekninen toiminta. Toimialan liikevaihto kasvoi lähes 48 %. Kasvussa näkynee erityisesti suunnittelu- ja rakennustoimistojen hyvä työtilanne.

Teollisuudessa alkuvuosi meni hyvin, sillä sen liikevaihto kasvoi liki 7 %. Erityisesti metallituotteiden ja puutavaran valmistus pärjäsivät hyvin, sillä molempien toimialojen liikevaihto lisääntyi noin 14 %. Myös puun sahaus ja kyllästys kasvatti liikevaihtoaan yli 4 %. Teollisuuden vienti kasvoi 5 %.

Myös palvelut kokonaisuudessaan pääsivät plussalle: palvelualan liikevaihto kasvoi yli 4 %. Tukku- ja vähittäiskauppa kasvatti liikevaihtoaan reilulla miljoonalla. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan liikevaihto väheni vain hieman verrattuna edellisvuoden tammi-kesäkuuhun.

Keski-Karjalassa ollaan nyt uuden edessä. Stora Enso ilmoitti kesällä lopettavansa Kiteen sahan, mikä tarkoittaa suoraan noin 130 työpaikan menetystä, minkä lisäksi kerrannaisvaikutuksina työpaikkamenetykset ovat useita satoja. Keski-Karjala onkin hakeutunut äkillisen rakennemuutoksen alueeksi, sillä työpaikkamenetykset ovat merkittäviä. Teolliset työpaikat vähenevät selvästi jo kolmannen kerran Keski-Karjalassa.

Pahimpaan alettiin varautua heti kesällä. Keski-Karjalassa on koottu yhdessä kuntien, KETI Oy:n ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa rakennemuutoksen kasvupaketti vuosille 2020-2022, joka on toimitettu valtioneuvostolle. Kaikkiaan kasvupakettiin on kirjattu yhteensä noin sadan miljoonan euron kehittämis- ja investointihankkeet, joista kustannuksiltaan noin puolet on yritysten hankkeita. Yritysten hankkeet painottuvat mm. matkailuun, biotalouteen, luonnontuotteisiin, kiertotalouteen ja korkean jalostusarvon teknologiaratkaisuihin.

Lisäksi tavoitteena on kehittää mm. seudun infraa ja liikenteellistä tavoitettavuutta. Kasvupakettiin on varattu resursseja erityisesti työllistämiseen ja koulutukseen, koska sahan lakkautuksen myötä tarvitaan uutta osaamista. Meillä on myös työvoimapulaa etenkin metalliteollisuudessa ja hoiva-alalla, joten toimiva rekrytointikoulutus voi tuoda helpotusta näidenkin alojen tarpeisiin. Myös Keski-Karjalan kunnat ovat itse panostamassa elinkeinojen kehittämiseen ja rakennemuutoksen hoitamiseen yli 14 miljoonaa euroa.

Yritysten investointinäkymät ovat Keski-Karjalassa kahden hiljaisemman vuoden jälkeen nousseet. Sen osoittavat vasta julkistettu syksyn Pk-yritysbarometri ja rakennemuutoksen hankeluettelo. Toivottavasti saamme kasvupaketin Keski-Karjalaan, jotta selviämme rakennemuutoksesta mahdollisimman vähin menetyksin.

-
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI:n toimitusjohtaja Risto Hiltusen teksti Trendit-julkaisusta

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute