ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Huomio myös hyvinvointia heikentäviin juurisyihin

Huomio myös hyvinvointia heikentäviin juurisyihin

Pohjois-Karjalan hyvinvointistrategian jatkoksi on laadittu toimintasuunnitelma, jonka vaikutukset ovat mitattavissa.

Pohjois-Karjalan tavoitteena on kehittyä hyvinvoinnin edelläkävijäksi vuoteen 2025 mennessä. Työtä linjaa juuri valmistunut toimintasuunnitelma, joka on laadittu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvointiryhmässä.

Maakunnassa on sekä hyvinvointia edistäviä että heikentäviä asioita. Vahvuuksia ovat mm. monipuolinen osaaminen ja koulutusrakenne, toimiva palvelujärjestelmä ja valmiudet tehdä hallinnonalat ylittävää yhteistyötä. Hyvinvointia haastaa ikääntyvä väestö, pitkäaikaissairaiden ja pienituloisten suuri määrä, pitkäaikaistyöttömyys, yksinäisyys ja heikko osallisuuden kokemus.

- Toimeentuloon, työttömyyteen ja sairastavuuteen liittyvät ongelmat aiheuttavat huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta, mikä näkyy esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmina. Toimintasuunnitelman kärkiteemoiksi onkin nostettu sisältöjä, jotka ovat seurattavissa ja mitattavissa, mutta joihin vaikuttaminen edellyttää myös puuttumista taustoihin eli niin sanottuihin juurisyihin, sanoo maakuntaliiton hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija Mari Nupponen.

Hyvinvointistrategiassa on määritelty neljä painopistealuetta: Hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat, Korkeatasoinen osaaminen ja hyvät työllistymisen edellytykset, Asukaskeskeiset palvelut ja hyvinvointiyrittäjyys sekä Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö. Niille kaikille on myös kirjattu kehittämistavoitteet.

Toimintasuunnitelmassa on jatkettu yksityiskohtiin menemistä. Kehittämistavoitteille on määritelty kärkiteemat sekä niiden seurantaindikaattorit ja annettu esimerkkejä käytännön toimenpiteistä. Esimerkiksi Hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat -alueen yhdeksi kärkiteemaksi on valittu yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen. Käytännön toimenpiteeksi on mainittu mm. kohtaamispaikkojen toiminnan varmistaminen lähellä ihmisiä. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla itsensä yksinäiseksi tuntevien osuutta 20 vuotta täyttäneistä.

Hyvinvointityön keskeisiä toimijoita ovat maakuntaliitto, Siun sote, kunnat, oppilaitokset, yritykset, järjestöt, TE- ja muut julkishallinnon alueelliset toimijat sekä muut sidosryhmät.

Maakuntaliiton POKAT-hyvinvointiryhmä seuraa strategian toimeenpanoa ja hyte-sektorin kehittymistä. Käytännön toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia seurataan vuosittain, ja indikaattoritietoja tarkastellaan neljän vuoden välein.

Pohjois-Karjalan hyvinvointistrategian toimintasuunnitelmaan voi tutustua alla olevan linkin kautta.

 

Kuvituskuva. Pehmolelu tytön sylissä.

Lisätiedot:

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute